Z wdzięcznością za Cud nad Wisłą

Tradycyjnie w trzecią sobotę września odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę. XXIV spotkanie leśników, pracowników parków narodowych, przemysłu drzewnego, przedsiębiorców leśnych, przedstawiciele szkół i uczelni leśnych odbyło się pod hasłem „Leśnicy wdzięczni za Cud nad Wisłą” 1920-2020”.
22.09.2020

Tradycyjnie w trzecią sobotę września odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę. XXIV spotkanie leśników, pracowników parków narodowych, przemysłu drzewnego, przedsiębiorców leśnych, przedstawiciele szkół i uczelni leśnych odbyło się pod hasłem „Leśnicy wdzięczni za Cud nad Wisłą” 1920-2020”.

- Tegoroczna pielgrzymka jest szczególnym czasem wypraszania łaski dla szeroko pojętego środowiska Lasów Państwowych – mówił biskup Tadeusz Lityński, duszpasterz leśników podczas mszy świętej, która wyjątkowo w tym roku, ze względu na pandemię odbyła się nie na jasnogórskich błoniach, a w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. – Tematem jest szczególna wdzięczność za zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej. Jako środowisko leśników stajemy w tym długu wdzięczności za świadectwo odwagi, poświęcenia i wielkiej miłości do ojczyzny całego środowiska związanego z polskimi lasami. Jesteśmy winni im pamięć, szacunek, ale również dar modlitwy – przemawiał do zgromadzonych pielgrzymów i ich rodzin biskup. Homilię natomiast wygłosił biskup Roman Pindel, ordynariusz diecezji bielsko – żywieckiej.

Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, podziały i niezgodę, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z nim bezrobocie – mówił Andrzej Konieczny, dyrektor generalny Lasów Państwowych dokonując symbolicznego zawierzenia Lasów Państwowych Najświętszej Maryi Pannie.

Ze względu na pandemię COVID-19 liczba pielgrzymów została w tym roku ograniczona. Zabrakło zatem tysięcy leśników zasiadających na jasnogórskich błoniach, a we mszy udział wzięli tylko nieliczni przedstawiciele środowiska. Obecni byli m.in. Michał Woś, minister środowiska oraz Krystyna Szyszko, wdowa po śp. prof. Janie Szyszko.

W imieniu Andrzeja Dudy list do zgromadzonych odczytał doradca prezydenta Paweł Sałek. „Cieszę się, że w tym trudnym czasie, jakim jest obecna sytuacja epidemiczna dają państwo wyraz swojemu przywiązaniu do ponadczasowych wartości i zasad, symboli, dzięki którym przetrwaliśmy największe dziejowe próby i dzięki którym żyjemy, jako wolny naród” napisał prezydent.

„Priorytetem musi pozostać nowoczesna zrównoważona gospodarka leśna, uwzględniająca wymogi ochrony klimatu oraz gospodarcze i ekologiczne potrzeby regionów kraju. Należy ją prowadzić w oparciu o wieloletnie doświadczenie polskich leśników oraz rzetelne ustalenia nauki” podkreślił prezydent, dziękując także leśnikom m.in. za akcję #sadziMy oraz wkład, jaki leśnicy wnoszą w ochronę roślin, zwierząt oraz różnorodności biologicznej. „Dziękując za państwa odpowiedzialną pracę wraz z małżonką, życzymy państwu satysfakcji z jej wyników oraz szczęścia, pomyślności i dostatku w państwa rodzinach”.

List prezydenta Andrzeja Dudy do uczestników pielgrzymki.jpg

 

Tradycyjnie z okazji pielgrzymki odbyła się Krajowa Narada Leśników. W jej trakcie Michał Woś, minister środowiska przekazał prezydenckie odznaczenia Grażynie Zagrobelnej, dyrektor RDLP w Krośnie, Franciszkowi Koniecznemu z Nadleśnictwa Chotyłów, Andrzejowi Szelążkowi, dyrektorowi RDLP w Szczecinie oraz Andrzejowi Nowakowi, dyrektorowi RDLP w Białymstoku.