Z polskich lasów nie zniknie 75 proc. drzew - wyjaśnia ekspert PAN

Zmiany klimatu oznaczają zmianę składu gatunkowego drzew, które tworzą są nasze lasy. Nie oznacza to jednak, że z lasów zniknie 75 proc. drzew, jak możemy przeczytać w niektórych mediach.
28.10.2019 | Instytut Dendrologii PAN

Zmiany klimatu oznaczają zmianę składu gatunkowego drzew, które tworzą są nasze lasy. Nie oznacza to jednak, że z lasów zniknie 75 proc. drzew, jak możemy przeczytać w niektórych mediach.

Ostatnio głośno o prognozach dotyczących lasów. Media informują, powołując się na  Polską Akademię Nauk, że w perspektywie kilkudziesięciu lat zniknie 75 proc. drzew. - Nie grozi nam wylesienie, tylko wyparcie jednych gatunków przez inne, a w konsekwencji rewolucyjna zmiana ekosystemów – podkreśla dr hab. Andrzej M. Jagodziński, dyrektor Instytutu Dendrologii PAN.

Skąd błąd w doniesieniach medialnych? Spróbujmy uporządkować wątki i wyjaśnić przystępnie temat. Sosna zwyczajna, świerk pospolity, modrzew europejski i brzoza brodawkowata zajmują dziś 75 proc. powierzchni lasów w Polsce. Właśnie te cztery gatunki są najbardziej wrażliwe na globalny wzrost temperatury i jego pośrednie następstwa.

- Postępujące zmiany klimatu sprawią, że wspomniane drzewa zaczną tracić swoje optimum klimatyczne w naszym regionie, a w konsekwencji znikać z polskich lasów. Wraz z nimi wymrą setki gatunków roślin, zwierząt i grzybów. To rewolucyjna zmiana dla ekosystemów i zatrważający scenariusz – tłumaczy Andrzej M. Jagodziński.

Drzewostany złożone z gatunków wrażliwych na zmiany klimatu będą stopniowo zamierać. Leśnicy dostrzegają ten problem nie od dzisiaj. Czy to jednak oznacza, że z lasów zniknie 75 proc. drzew? - Nie, jest to zbyt duże uproszczenie. Nie grozi nam wylesianie, tylko drastyczna zmiana szaty roślinnej. Przyroda, ale też leśnicy, będą wprowadzać do lasów gatunki lepiej dostosowane do zmieniających się warunków środowiskowych – prognozuje ekspert.

Leśnicy już dziś przebudowują lasy w Polsce. W miejsce drzewostanów sosnowych czy świerkowych rosnących na żyznych siedliskach wprowadzają np. dęby, buki, lipy i klony, czyli gatunki drzew, dla których te warunki są optymalne.

Więcej informacji: