Wspomnienie profesora Jana Szyszko

9 października br. mija druga rocznica śmierci profesora Jana Szyszko. Przypomnijmy kim był Profesor i jaki miał wpływ na polskie leśnictwo.
09.10.2021

9 października br. mija druga rocznica śmierci profesora Jana Szyszko. Przypomnijmy kim był Profesor i jaki miał wpływ na polskie leśnictwo.

IMG-20211009-WA0000.jpg

Profesor Jan Szyszko był leśnikiem i myśliwym, ministrem w pięciu rządach, po raz pierwszy w gabinecie Jerzego Buzka (1997-99), następnie Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego (2005-2007). Od 2015 r. do 2018 r. pełnił funkcję ministra środowiska w rządach Beaty Szydło oraz Mateusza Morawieckiego (do stycznia 2018 r.). Był pełnomocnikiem rządu do spraw Konwencji Klimatycznej i prezydentem V Konferencji Stron Konwencji Klimatycznej ONZ.

Był także posłem na Sejm V, VI, VII i VIII kadencji. Prof. Szyszko startował również w obecnych wyborach do parlamentu.

Jan Szyszko był również nauczycielem akademickim, profesorem nauk leśnych. W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. W 2001 r. otrzymał tytuł naukowy profesora. Był pracownikiem naukowo-dydaktycznym SGGW i kierownikiem Katedry Architektury Krajobrazu na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, a także współtwórcą i kierownikiem Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Zasiadał w Komitecie Ekologii Polskiej Akademii Nauk. Był też jednym z założycieli Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski.

Był autorem ponad 100 publikacji naukowych z zakresu użytkowania zasobów przyrodniczych i ekologii. Jako minister środowiska m.in. objął ochroną wilka na terenie całego kraju i patronował wprowadzeniu ochrony ponadstuletnich drzew w nadleśnictwach w Puszczy Białowieskiej.

Był inicjatorem i promotorem ważnych badań na temat bilansu i wymiany węgla w drzewostanach, które przed wiele dekad prowadził w okolicach Tuczna. W ostatnich latach decydowanie opowiadał się za interwencją w celu ograniczenia największej od stulecia gradacji kornika w Puszczy Białowieskiej, zagrażającej dotychczasowym siedliskom oraz powodującej wzrost zagrożenia dla ludzi i pożarowego.

Prof. Szyszko uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu w Lüneburgu za badania nad biegaczowatymi, a w 2008 r. otrzymał nagrodę im. Ettore Majorany, przyznawaną m.in. przez Papieską Akademię Nauk.

Zmarł nagle w wieku 75 lat.

Przypomnijmy, że w pierwszą rocznicę śmierci w siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej oraz nadania imienia prof. Szyszko głównej sali konferencyjnej DGLP. – Odsłaniając tablicę pamiątkową poświęconą panu profesorowi oraz nadając sali konferencyjnej w siedzibie Lasów Państwowych jego imię wspominamy tę niezwykłą postać oraz podkreślamy jej zasługi tak dla Polski jak i ojczystej przyrody - powiedział w trakcie uroczystości minister Edward Siarka. Profesor Szyszko był przede wszystkim dobrym człowiekiem, wielu z nas tego doświadczyło, był wielkim patriotą – dodał minister, opisując profesora.