Wspólnie działają dla pszczół

Ponad 40. podmiotów włączy się w kampanie „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. RDLP w Lublinie znalazła się w gronie sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczół dla środowiska i człowieka.
10.02.2020 | Paweł Kurzyna, RDLP w Lublinie

Ponad 40. podmiotów włączy się w kampanie „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”. RDLP w Lublinie znalazła się w gronie sygnatariuszy listu intencyjnego w sprawie prowadzenia wspólnych działań na rzecz propagowania wiedzy o roli i znaczeniu pszczół dla środowiska i człowieka.

Podpisanie dokumentu było pierwszym krokiem do realizacji kampanii, której głównym celem jest skoordynowanie działań wszystkich instytucji związanych ze środowiskiem, rolnictwem, gospodarką i pszczelarstwem.

W treści listu znalazł się zapis o ogromnej roli pszczół, zarówno miodnych, jak i dzikich mających decydujące znaczenie dla bioróżnorodności flory regionu lubelskiego, zapewnienia równowagi między gatunkami i prawidłowego działania ekosystemu, zwiększenia wydajności roślin, a także dla środowiska życia człowieka mając bezpośredni wpływ na zwiększanie wartości jego dochodów.

Podpisany dokument zobowiązuje sygnatariuszy do wspólnych działań w przekonaniu, że wzajemne kontakty zapewnią doskonałe możliwości promocji tej tematyki, będą sprzyjać wymianie dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie ochrony pszczół i środowiska naturalnego przyczyniając się do rozwoju pszczelarstwa na Lubelszczyźnie.

Jednym z inicjatorów kampanii jest Sebastian Trojak z zarządu województwa lubelskiego, który nie krył zadowolenia, że inicjatywa spotkała się z tak dużym zainteresowaniem.
Dziękuję wszystkim podmiotom, które włączyły się w tę akcję. Zależy nam przede wszystkim na tym, aby wspólnie promować pszczelarstwo. Chcemy mówić o znaczeniu pszczoły dla gospodarki, środowiska i człowieka. Będziemy wcielać w życie te treści poprzez działania informacyjne, między innymi w zakresie bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży, czy współorganizację wydarzeń i imprez kulturalno-edukacyjnych poświęconych pszczołom – zaznaczył.

Warto wspomnieć, że szereg pożytecznych działań na rzecz pszczół podejmują leśnicy. Lasy Państwowe od kilku lat prowadzą program „Pszczoły wracają do lasu”, który na terenie lubelskiej dyrekcji jest realizowany przez Nadleśnictwo Radzyń Podlaski.

Działania mające na celu przywrócenie w lasach tradycyjnego bartnictwa podejmują z kolei pracownicy nadleśnictw Janów Lubelski i Parczew. Ponadto, nadleśnictwa RDLP w Lublinie zwiększają bioróżnorodność i poprawiają warunki do bytowania pszczół na obszarach leśnych m.in. poprzez sadzenie gatunków miododajnych oraz różnego rodzaju zabiegi hodowlane i ochronne. 

Nie można zapominać również o tym jak wiele dobrego w tym zakresie robią leśnicy będący jednocześnie pasjonatami pszczelarstwa – tworząc pasieki bartne, dzikie zakątki, sadząc rośliny miododajne czy utrzymując łąki kwietne