Wsparcie dla mieszkańców Nowej Białej

Lasy Państwowe przekażą środki finansowe mieszkańcom wsi Nowa Biała, poszkodowanym podczas tragicznego pożaru, który wybuchł 19 czerwca na terenie powiatu nowotarskiego. Pogorzelcy otrzymają wsparcie od leśników w wysokości 100 tys. zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup drewna, niezbędnego do odbudowy zniszczonych przez ogień zabudowań.
28.06.2021 | Magdalena Świtka, RDLP w Krakowie

Lasy Państwowe przekażą środki finansowe mieszkańcom wsi Nowa Biała, poszkodowanym podczas tragicznego pożaru, który wybuchł 19 czerwca na terenie powiatu nowotarskiego. Pogorzelcy otrzymają wsparcie od leśników w wysokości 100 tys. zł, które będą mogli przeznaczyć na zakup drewna, niezbędnego do odbudowy zniszczonych przez ogień zabudowań.

W trakcie spotkania w Nowej Białej, które zorganizowano 25 czerwca, Edward Siarka, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska poinformował mieszkańców, że Lasy Państwowe przekażą na rzecz odbudowy Nowej Białej środki finansowe. Środki zostaną przelane na konto miejscowej Straży Pożarnej i rozdysponowane pomiędzy 25 poszkodowanych w wyniku pożaru rodzin.

- Tu w Nowej Białej potrzeby są bardzo duże. Drewno stanowi podstawowy element konstrukcyjny podczas budowy domu. Chcemy, by było dostępne dla poszkodowanych rodzin. Dzięki przyznanej puli pomocy mieszkańcy będą mogli zakupić drewno bezpośrednio od Lasów Państwowych lub wykorzystać te środki w innym celu - tłumaczył minister Siarka.

W spotkaniu w Nowej Białej uczestniczyli także Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych, Tadeusz Dragon, zastępca dyrektora ds. ekonomicznych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, a także nadleśniczowie - Roman Latoń (Nadleśnictw0 Nowy Targ) i Olaf Dobrowolski (Nadleśnictwo Krościenko).

Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych poinformował, że specjalnie dla poszkodowanych, uproszczono procedury zakupu drewna. Obowiązujący obecnie system przetargowy wyklucza możliwość sprzedaży drewna z zasobów Lasów Państwowych osobom prywatnym, bez udziału pośredników. - My, leśnicy, jako grupa zawodowa jesteśmy czuli na tragedie, które dotykają polskie rodziny. Zwłaszcza, jeśli dotyczą środowiska wiejskiego, z którym współpracujemy na co dzień. Zdaję sobie sprawę, że sama kwota to kropla w morzu potrzeb. Liczę jednak, że wraz ze zmianą procedur, stanowić będzie niezbędne wsparcie. To symbol leśnej solidarności i współczucia w tej wielkiej tragedii - tłumaczył dyrektor Józef Kubica.

Pożar we miejscowości Nowa Biała jest jedną z największych tragedii, jakie wydarzyły się na terenie województwa małopolskiego w ciągu ostatnich 30 lat. W wyniku pożaru uszkodzonych w różnym stopniu zostało 25 budynków mieszkalnych oraz liczne zabudowania gospodarcze. Na skutek pożaru obrażeń doznało ośmiu mieszkańców oraz jeden strażak z OSP.

Nie rozróżniając wielkości szkód, jakie ponieśli mieszkańcy Nowej Białej, leśnicy w geście ludzkiej solidarności, po raz kolejny postanowili aktywnie włączyć się w pomoc na rzecz poszkodowanych.