Wsparcie dla lasów prywatnych

Lasy Państwowe już po raz szósty udzielą wsparcia w zakresie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów prywatnych. Już niemal co trzeci hektar lasów prywatnych posiada plan sfinansowany z tego programu.
19.01.2022 | Katarzyna Gozdek-Pawłowska, Rafał Zubkowicz, DGLP

Lasy Państwowe już po raz szósty udzielą wsparcia w zakresie sporządzania uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów prywatnych. Już niemal co trzeci hektar lasów prywatnych posiada plan sfinansowany z tego programu.

Blisko 1,8 mln ha, czyli ponad 19 proc. lasów w Polsce należy do osób prywatnych. Właściciele gospodarują nimi m.in. na podstawie 10-letnich uproszczonych planów urządzenia lasu. Plan zawiera wskazówki, które pomagają gospodarować bez szkody dla trwałości lasu. Od kilku lat plany powstają dzięki programowi i środkom z funduszu leśnego, którym dysponują Lasy Państwowe.

Szósta edycja naboru wniosków do programu wsparcia zakończyła się jesienią. Wszystkie spośród 28 zgłoszonych wniosków rozpatrzono pozytywnie i będą zrealizowane w 2022 roku. Łączna powierzchnia uproszczonych planów obejmie 59 tys. ha, a kwota przeznaczona na ten cel z funduszu leśnego wyniesie 1,53 mln zł

Cieszę się, że mamy możliwość wpierania właścicieli lasów prywatnych - podkreśla Józef Kubica, p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych.  - Robimy to na wielu płaszczyznach. Finansujemy plany, ale także dzielimy się ekspercką wiedzą i wieloletnimi doświadczeniami. Nieodpłatne doradztwo fachowe w tym zakresie to jedno z istotnych świadczeń publicznych, jakimi mogą się pochwalić Lasy Państwowe i nie jedyne. Prywatnym właścicielom służy także system ochrony przeciwpożarowej, ochrony przed niebezpiecznymi dla lasów owadami. Mogą też korzystać z finansowanych przez nas opracowań i źródeł informacji.

Udzielanie wsparcia w zakresie sporządzenia uproszczonych planów ze środków funduszu leśnego jest możliwe od wejścia w życie nowelizacji ustawy o lasach w 2016 roku. W ubiegłym roku zakończyła się szósta edycja naboru wniosków, ciesząca się niesłabnącą od kilku lat popularnością. Działania te skutkują bardzo dobrym rezultatem – dzięki środkom przekazanym z funduszu leśnego w kwocie niemal 10,5 mln zł, w ciągu ostatnich pięciu lat (2017-2021) wykonano uproszczone plany dla 530 tys. ha lasów. To oznacza, że niemal co trzeci hektarów lasów prywatnych posiada plan urządzenia sfinansowany przez Lasy Państwowe.

Dotacje trafiają do starostw. Jak podkreśla Lena Wyderkowska z Wydziału Urządzania Lasu DGLP, taka forma współdziałania z powiatami niesie ze sobą obopólne korzyści. - Dokumentacja urządzeniowa, która powstaje w odpowiedzi na wnioski zgłaszane przez indywidualnych właścicieli lasów, ma jednolity standard i sukcesywnie zasila zasoby Banku danych o lasach. Użytkownicy tego portalu uzyskują wiarygodne dane o wszystkich lasach, bez względu na to, czyją pozostają własnością.

Ze środków funduszu leśnego, którymi dysponują Lasy Państwowe corocznie korzysta około 40 powiatów.

PUL.jpg

Łącznie, w ciągu ostatnich 5. lat opracowano UPUL dla 530 tys. ha lasów.

 pul1.jpg