Wkrótce zakwitnie azalia pontyjska

Każdego roku w maju w rezerwacie częściowym „Kołacznia” w Woli Żarczyckiej (Nadleśnictwo Leżajsk) można oglądać kwitnące krzewy różanecznika żółtego.
28.06.2016 | Tomasz Cebula, Nadleśnictwo Leżajsk

Każdego roku w maju w rezerwacie częściowym „Kołacznia” w Woli Żarczyckiej (Nadleśnictwo Leżajsk) można oglądać kwitnące krzewy różanecznika żółtego.

Pierwsze kwiaty pojawiają się na krzewach zazwyczaj w pierwszym tygodniu maja. W ciągu najbliższych dwóch tygodniach kwitną i pachną coraz intensywniej. Ich zapach można wyczuć już z odległości 200 m, szczególnie wieczorem.

Sprawdź dokładną lokalizację i dojazd do rezerwatu.

Rezerwat obejmuje zbiorowisko zaroślowe z różanecznikiem żółtym (azalią pontyjską), porastające niewielką śródleśną wydmę o powierzchni zaledwie 10 arów. Flora rezerwatu ogółem liczy 51 gatunków roślin naczyniowych, ale to stanowisko azalii jest ewenementem, gdyż poza Wołyniem i Polesiem jest jedynym w Europie.
Ojczyzną różanecznika żółtego są góry Kaukazu i południowe wybrzeże Morza Czarnego. To rzadkie stanowisko w Kołaczni odkrył w 1909 r.  nauczyciel miejscowej szkółki ludowej, a opisał słynny botanik prof. Marian Raciborski.

Azalia pontyjska to relikt z okresu trzeciorzędu, kiedy to występowała ona w Karpatach. Z krzewem tym lud wiąże wiele legend, m.in. o Tatarach, którzy przywieźli jego nasiona. Sama wydma, którą porastają azalie, uważana była niegdyś za grób chana, zaś krzewy miały być rodzajem hołdu dla wodza.

Rezerwat utworzony został w 1957 r. w celu zachowania naturalnego stanowiska azalii pontyjskiej, krzewu objętego ochroną gatunkową". Gatunek ten został wpisany do Polskiej czerwonej księgi roślin" jako gatunek zagrożony wyginięciem.