Wizyta norweskich leśników

Na terenie Nadleśnictwa Celestynów 5 maja odbyło się spotkanie polskich leśników z przedstawicielami Związku Leśników z Norwegii. Głównym celem wizyty 17 leśników z okolic Oslo jest poznanie polskiego modelu leśnictwa.
28.06.2016 | Jacek Sagan, RDLP w Warszawie

Na terenie Nadleśnictwa Celestynów 5 maja odbyło się spotkanie polskich leśników z przedstawicielami Związku Leśników z Norwegii. Głównym celem wizyty 17 leśników z okolic Oslo jest poznanie polskiego modelu leśnictwa.

Konferencja w Nadleśnictwie Celestynów, prowadzona pod agendą Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, koncentrowała się na zaprezentowaniu uczestnikom unikatowego w skali Europy i świata podejścia do prowadzenia gospodarki leśnej. Wyróżnia je idea łączenia ochrony przyrody i gospodarowania zasobami ekosystemu leśnego z jednoczesną dbałością o jego zachowanie oraz realizację funkcji społecznych.

Prelegenci – nadleśniczy Artur Dawidziuk, leśnicy z terenu RDLP w Warszawie oraz przedstawiciele CKPŚ i SGGW – przedstawili zasady działania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Zwrócili również uwagę na zaangażowanie i rolę, jaką odgrywają leśnicy w prowadzeniu edukacji przyrodniczej społeczeństwa. Pytania zadawane z sali dotyczyły głównie turystycznego udostępnienia lasu, edukacji przyrodniczej, łowiectwa, sprzedaży drewna i form jego pozyskania oraz roli Lasów w prowadzeniu badań naukowych.

Norwescy leśnicy zobaczyli, w jaki sposób prowadzi się gospodarkę leśną na styku miasta i lasu, usłyszeli o problemach, jakie się z tym wiążą oraz o metodach radzenia sobie z nimi. Poznali sposoby ochrony upraw przed zwierzyną, zalesień, pielęgnacji drzewostanów w różnych fazach ich rozwoju. Delegaci ze Skandynawii podglądali polskie rozwiązania: w budownictwie drogowym, formach udostępniania lasu dla ruchu turystycznego i sposobach odbioru drewna.

W Centrum Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Celestynów, oprócz poznania stałych ekspozycji przyrodniczych i edukacyjnych oferowanych przez CEL, uczestnicy wyjazdu próbowali „leśnych smaków” oraz obejrzeli pokaz ptaków drapieżnych.

W kolejnych dniach osoby ze Związku Leśników w Norwegii odwiedzą Kampinoski Park Narodowy i kampus SGGW w Warszawie oraz teren RDLP w Lublinie, m.in. Nadleśnictwo Janów Lubelski i Ośrodek Edukacji Ekologicznej.