Wilczyca padła ofiarą kłusownika

W lasach Nadleśnictwa Daleszyce (RDLP w Radomiu) znaleziono martwego wilka. Zwierzę padło ofiarą kłusownika.
19.01.2021 | Paweł Kosin, Nadleśnictwo Daleszyce

W lasach Nadleśnictwa Daleszyce (RDLP w Radomiu) znaleziono martwego wilka. Zwierzę padło ofiarą kłusownika.

W niedzielę, 17 stycznia, leśniczy dostał informację o znalezieniu martwego wilka na terenie swojego leśnictwa. Niestety martwym wilkiem okazała się samica. Leśniczy na miejsce wezwał strażników leśnych, którzy dokonali oględzin i zabezpieczyli miejsce znalezienia zwierzęcia. 

Truchło wilczycy leżało w młodniku jodłowym, z dala od uczęszczanych szlaków. Na szyi wilka była zaciśnięta pętla ze stalowej linki. Wszystko jednak wskazuje, że wilczycę podrzucono w to miejsce, gdyż sidła były odcięte, a na miejscu nie było śladów walki o życie.

Najprawdopodobniej wilczyca złapała się we wnyki zastawione na sarny i w męczarniach skonała. Kłusownik zaś, by utrudnić śledztwo, przeciągnął wilka w inne miejsce.

Pracownicy Nadleśnictwa Daleszyce poinformowali o zdarzeniu wszystkie właściwe służby – Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach, Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kielcach, Państwową Straż Łowiecką w Kielcach oraz policję. Policyjny technik zabezpieczył ślady oraz truchło zwierzęcia. Policja już wszczęła postępowanie zmierzające do wykrycia sprawcy przestępstwa.

Przypominamy. Od 1998 r. wilki w Polsce są objęte ścisłą ochroną gatunkową. Dzięki tym działaniom gatunek znajdujący się pół wieku temu na krawędzi wyginięcia (jego populacja w całym kraju spadła do ok 100 osobników). Drapieżniki po ponad pół wieku nieobecności, wróciły przed kilkoma laty także w lasy daleszyckie.

Pierwsze obserwacje, po wieloletniej przerwie, wilków pojawiły się ok 15 lat temu, gdy leśnicy z Nadleśnictwa Suchedniów zaobserwowali na swoim terenie pierwsze osobniki, które przybyły w Lasy Suchedniowskie ze wschodnich regionów kraju. Wilki zasiedliły wówczas rozległy kompleks leśny Lasów Suchedniowskich, a następnie kolejne większe kompleksy leśne regionu – Lasy Starachowickie, Lasy Stąporkowskie, Lasy Cisowskie, Świętokrzyski Park Narodowy czy Puszczę Iłżecką. Dziś naukowcy pod kierunkiem prof. Romana Guli z Polskiej Akademii Nauk, szacują liczebność populacji w świętokrzyskim na ok. 60 drapieżników.Znaleziona, martwa wilczyca jest prawdopodobnie jednym z osobników bytujących w Lasach Cisowskich, gdzie od kilku lat obserwowana jest rodzina wilcza wyprowadzająca kolejne mioty młodych.

Proceder kłusownictwa za pomocą sideł (wnyków) jest w regionie RDLP w Radomiu wciąż obecny, wprawdzie skala tego typu przestępstw jest już znacznie mniejsza niż przed laty, ale nie brakuje przestępców nielegalnie pozyskujących dziczyznę za pomocą pętli z drutu i stalowej linki.

Wnykarstwo jest w Polsce przestępstwem zagrożonym do 5 lat więzienia. Zakazane jest również samo ich posiadanie. Niestety jest najpowszechniejszą formą kłusownictwa.

Co zrobić w przypadku znalezienia wnyków (sideł) w lesie? Należy poinformować straż leśną, państwową straż łowiecką lub policję.

W żadnym wypadku nie wolno ich zdejmować samodzielnie. W ten sposób można zatrzeć ślady przestępstwa. Trzeba też będzie udowodnić w razie kontroli wymienionych służb, że zdjęte wnyki nie należą do nas. Nade wszystko chodzi również o nasze bezpieczeństwo.