Wielkie sadzenie w lasach

Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, to oznacza, że w ciągu minuty jest posadzonych ich aż tysiąc.
24.03.2017

Lasy Państwowe każdego roku sadzą ok. 500 mln drzew, to oznacza, że w ciągu minuty jest posadzonych ich aż tysiąc.

Dzięki temu lasów w Polsce przybywa. Lesistość w Polsce wynosi obecnie ok. 30 proc., a tuż po II wojnie światowej wynosiła niespełna 21 proc. Pod względem powierzchni lasów (9215 tys. ha) Polska znajduje się na 6. miejscu, natomiast pod względem wielkości zasobów drzewnych (2491 mln m3) na 4. miejscu wśród krajów Unii Europejskiej.

O tym jak rośnie las w „Echach Leśnych"

W tym roku leśnicy posadzą drzewa na ponad 53 tys. ha. Warto wiedzieć, że w miejscu jednego wyciętego drzewa sadzi się ok. 13 młodych. W polskich lasach systematycznie zwiększa się również udział innych gatunków niż sosna, głównie liściastych. Leśnicy odchodzą od monokultur, to oznacza, że  dostosowują skład gatunkowy drzewostanu do naturalnego dla danego terenu. 

Zgodnie z ustawą o lasach, obowiązkiem leśników i każdego właściciela lasu jest odnowienie lasu w miejscu, w którym został on wycięty. Ustawa na ponowne posadzenie roślinności przewiduje okres pięciu lat. Sadzenie lasu tam, gdzie rósł wcześniej to odnowienie. Jeśli jakiś teren (np. łąka lub pastwisko, nieużytek) nie nadaje się już do uprawy, często sadzi się tam las. Sadzenie lasu tam gdzie go wcześniej nie było to zalesienie.

Dzięki temu udział drzewostanów liściastych od czasów zakończenia II wojny światowej  zwiększył się z 13 proc. do 24 proc. Coraz częściej są sadzone dęby, jesiony, klony, jawory, wiązy, a także brzozy, buki, olchy, topole, graby, osiki, lipy i wierzby. 

Sadzonki, które już wkrótce pojawią się w lesie pochodzą ze szkółek leśnych. Szkółki prowadzone przez nadleśnictwa łącznie zajmują ok. 2,7 tys. ha.

W szkółkach są hodowane sadzonki z nasion dobrej jakości i odpowiedniego pochodzenia. Przed posadzeniem młode drzewka są przewożone w odpowiednich pojemnikach na powierzchnię przeznaczoną do odnowienia. Tam trafiają do dołów, które są przykryte gałęziami świerkowymi lub innym materiałem zapobiegającym przenikaniu promieni słonecznych. Korzenie sadzonek są delikatne i trzeba je chronić przed wysuszeniem. 

O sadzeniu lasu przeczytaj także na profilu Lasów 

W zależności od wieku, gatunku i sposobu przygotowania gleby są stosowane różne techniki sadzenia. Najmniejsze sadzonki „trafiają” w szparę robioną przy użyciu kostura, te większe i starsze do jamki czy dołka. Najważniejsze, aby wykonać otwór o odpowiedniej głębokości, tak by zmieścił się cały korzeń i udeptać ziemie wokół sadzonki tak, aby nie powstał kopczyk. Spowoduje on odpływ wody, a tak jest konieczna do wzrostu rośliny.

Teraz tysiące osób będą teraz pracowały w lasach, aby obsadzić te miejsca, skąd w ubiegłych latach pozyskano drewno

Więcej o lasach w Polsce 

Okres sadzenia to wielkie święto nie tylko dla leśników, ale też dla osób związanych z lasem i przyrodą. Wiele nadleśnictw organizuje wiosenne akcje sadzenia lasu. Można to sprawdzić w lokalnym nadleśnictwie i wspólnie z leśnikami posadzić kolejne pokolenie lasu.