W Nadleśnictwie Olsztyn wypuszczono chronione ryby

W pierwszych dniach sierpnia dwa gatunki chronionych ryb zasiliły szeregi fauny Nadleśnictwa Olsztyn. Do tamtejszych wód wypuszczono niewielką strzeblę błotną i piskorza.
10.08.2021 | Daria Stojaniuk, Nadleśnictwo Olsztyn

W pierwszych dniach sierpnia dwa gatunki chronionych ryb zasiliły szeregi fauny Nadleśnictwa Olsztyn. Do tamtejszych wód wypuszczono niewielką strzeblę błotną i piskorza.

Strzebla błotna (Rhynchocypris percnurus) oraz piskorz (Misgurnus fossilis) to niewielkie ryby występujące w małych stawach, rowach, kanałach melioracyjnych czy odnogach rzek

Gatunki te wpisano do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, wymagające czynnej ochrony. Niewielka strzebla błotna już od lat 80. ubiegłego wieku jest objęta ścisłą ochroną gatunkową.

Wymieranie tych gatunków jest związane z zanikaniem małych zbiorników wodnych, obniżaniem poziomu wód gruntowych oraz coraz liczniejszym pojawianiem się obcych gatunków inwazyjnych.

Ryby, które trafiły do wód Nadleśnictwa Olsztyn zostały odłowione ze środowiska naturalnego (zgodę wydał Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie). Odłowione ryby następnie trafiły do Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, gdzie doprowadzono je do gotowości tarłowej. Ryby wypuszczono do kilku stawów i strumyków znajdujących się na terenie nadleśnictwa. Akcję przeprowadzono dzięki współpracy z prof. dr. hab. inż. Romanem Kujawą z Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.