Uroczystości pogrzebowe śp. Andrzeja Rodziewicza

We wtorek 27 lipca w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Rodziewicza. Były dyrektor generalny Lasów Państwowych w latach 1992–1993, wieloletni przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” zmarł 16 lipca  w wieku 74 lat.
30.07.2021 | RED.

We wtorek 27 lipca w Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Rodziewicza. Były dyrektor generalny Lasów Państwowych w latach 1992–1993, wieloletni przewodniczący Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” zmarł 16 lipca  w wieku 74 lat.

W uroczystościach pogrzebowych wziął udział minister Edward Siarka, nadzorujący Lasy Państwowe w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Wśród osób uczestniczących w ceremonii nie mogło również zabraknąć p.o. dyrektora generalnego Lasów Państwowych Józefa Kubicy wraz z licznymi delegacjami leśników.

Dyrektor Kubica zwrócił się bezpośrednio do zmarłego: - Panie dyrektorze, kłaniam się dziś przed Panem po raz ostatni wraz z licznym gronem pańskich koleżanek i kolegów oraz współpracowników, którzy są tu, by pożegnać osobę zacną i lubianą. Z leśnikami młodszymi stażem, którzy przybyli z szacunku do pańskiej osoby i pańskich dokonań, z licznymi pocztami sztandarowymi i delegacjami jednostek Lasów. Zapewniam, że będziemy pamiętać.

Osoby wspominające zmarłego podkreślały jego zasługi dla leśnictwa oraz Lasów Państwowych, pasję i ogromną wiedzę. Konrad Tomaszewski, były dyrektor Lasów Państwowych w latach 2015-2018, przypomniał, że Andrzej Rodziewicz był jedną z osób mających duży wpływ na obecne leśnictwo w Polsce. - Andrzeju, przyszło Ci kierować Lasami Państwowymi w czasach przełomowych, doprowadziłeś do wejścia w życie postanowień dziejowej ustawy o lasach. Pozwól, że w imieniu całej społeczności leśnej podziękuję ci za to wszystko co dla Lasów uczyniłeś.

Natomiast proboszcz ks. prałat Wiktor Ojrzyński, dziekan duszpasterzy leśników zaznaczył, że bycie leśnikiem jest nie tylko zawodem.
Każdy z leśników doświadcza tego, że jego zawód jest czymś więcej, to przede wszystkim powołanieTo powołanie zawiera się w słowie dzisiejszej Ewangelii, w słowie: służba.

W uroczystościach pogrzebowych wzięli udział współpracownicy, rodzina, przyjaciele i znajomi zmarłego. Prof. Jacek Hilszczański, dyrektor Instytutu Badawczego Leśnictwa wspominał Andrzeja Rodziewicza, jako osobę serdeczną i zawsze pomocną. - Gdy w 1993 roku rozpoczynałem pracę w Instytucie Badawczym Leśnictwa, stwierdziłem, że jest to człowiek otwarty na innych, szybko się zaprzyjaźniliśmy, można się było do niego zwracać właściwie w każdej sytuacji, nigdy nie odmawiał pomocy, był świetnym fachowcem, entomologiem i takim go zapamiętam. Wielu z nas takim go zapamięta - powiedział prof. Jacek Hilszczański. 

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej. Andrzej Rodziewicz został pochowany na cmentarzu Bródnowskim, tam także odbyła się dalsza część uroczystości pogrzebowych. Rodzina zmarłego podziękował wszystkim za przybycie na ceremonie. - To jedna ze smutnych prawd, że często dopiero czyjaś śmierć odrywa nas od spraw codziennych i jednoczy - powiedział syn Andrzeja Rodziewicza. 

Andrzej Rodziewicz urodził się w 1947 roku w Warszawie, w czerwcu 1965 roku ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Czackiego. Od września 1965 roku do kwietnia 1966 roku pracował jako wolontariusz w Instytucie Zoologii PAN w pracowniach entomologicznych.

W 1968 roku ukończył pomaturalną Państwową Leśną Szkołę Techniczną w Tułowicach, gdzie uzyskał dyplom technika technologa w specjalności leśnictwo. Po ukończeniu szkoły odbył staż w Nadleśnictwie Huta Garwolińska (obecnie Nadleśnictwo Garwolin). W 1968 roku rozpoczął studia na Wydziale Leśnym SGGW w Warszawie. Studia ukończył w 1974 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera gospodarki leśnej.

W latach 1974–1989 pracował w Zakładzie Ochrony Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa w Warszawie. Był autorem i współautorem kilkudziesięciu opracowań i publikacji naukowych – głównie z zakresu ochrony lasu. W pracy badawczej zajmował się m.in. zastosowaniem feromonów w leśnictwie oraz diagnozowaniem przyczyn osłabienia i zamierania drzewostanów.

Po zakończeniu misji kierowania Lasami Państwowymi, w 1993 roku Andrzej Rodziewicz podjął pracę w Zespole Ochrony Lasu w Łodzi. Kierował tą specjalistyczną jednostką aż do zakończenia aktywności zawodowej.

Wiosną 1989 roku zainicjował odbudowę struktur Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa, co zaowocowało odtworzeniem struktur „Solidarności” w Lasach Państwowych. W październiku 1989 roku, w trakcie odbywającego się w Jedlni II Zjazdu KSPL, został wybrany na Przewodniczącego Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”. Funkcję tę pełnił do lutego 1992 roku.

W listopadzie 2016 roku decyzją Konrada Tomaszewskiego, ówczesnego dyrektora generalnego LP, został przewodniczącym Rady Konsultacyjnej LP. W 2004 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2013 roku Złotym Kordelasem Leśnika Polskiego