Turyści najechali Puszczę Kozienicką

W ostatnim czasie leśnicy obserwują bardzo duży wzrost zainteresowania zarówno ze strony lokalnej społeczności, jak i turystów, wszelkimi formami turystki i rekreacji na terenach leśnych. Dotyczy to także „Królewskich Źródeł”, gdzie w okresie świąteczno-noworocznym na pobyt zdecydowało się bardzo wiele osób.
13.01.2021 | Artur Mazur, Nadleśnictwo Kozienice

W ostatnim czasie leśnicy obserwują bardzo duży wzrost zainteresowania zarówno ze strony lokalnej społeczności, jak i turystów, wszelkimi formami turystki i rekreacji na terenach leśnych. Dotyczy to także „Królewskich Źródeł”, gdzie w okresie świąteczno-noworocznym na pobyt zdecydowało się bardzo wiele osób.

W okresie świąt Bożego Narodzenia (20 – 27 grudnia) ścieżkę dydaktyczną odwiedziło ponad 2 tys. osób, w okresie noworocznym (31 grudnia – 3 stycznia) ponad tysiąc osób, w okresie ostatniego weekendu (6 –10 stycznia) niemal 3 tys.

Podobnie na terenie wielu innych obiektów turystycznych Nadleśnictwa Kozienice: trasach pieszych i rowerowych, miejscach postoju pojazdów, parkingów, ścieżek edukacyjnych obserwujemy wzmożony ruch turystyki pieszej i rowerowej.

Są to liczby turystów nienotowane w poprzednich latach w okresie jesienno-zimowym, co zapewne związane jest z ograniczeniami wynikającymi z zagrożenia epidemicznego i niedostępnością wielu obiektów użyteczności publicznej. Wiele osób przebywających na terenie nadleśnictwa podkreśla ogromną rolę organizacji udostępniania turystycznego tutejszych lasów, co wpisuje się w wypełnianie funkcji społecznych Lasów Państwowych.

Wycieczka do lasu(1).jpg

 

Leśnicy podkreślają, że turyści przestrzegają wskazówek w zakresie zabezpieczenia przeciwepidemicznego (stosowanie maseczek, zachowanie dystansu społecznego, itp.). Aby jednak tak dużo turystów nie przebywało w jednym miejscu, polecają także inne mniej znane miejsca w lasach Nadleśnictwa Kozienice, które warto odwiedzić w czasie organizacji wycieczek leśnych:

Dla turystów zmotoryzowanych:

Leśne miejsca postoju pojazdów zaopatrzone w elementy małej infrastruktury (stoły, ławki, wiaty, itp.): przy szkółce leśnej „Przejazd”, przy drodze do Brzózy, przy obelisku Strzelców Kaniowskich obok drogi nr 737 Radom – Kozienice, dwa miejsca postoju pojazdów przy drodze krajowej nr 48 Kozienice – Białobrzegi, parking przy rezerwacie Pionki. W pobliżu tych miejsc mają przebieg szlaki turystyczne.

Dla turystyki konnej:

Szlak konny w leśnictwie Kociołki (oznaczony w terenie, zaopatrzony w tablice z Regulaminem korzystania ze szlaku i koniowiąz).

Dla zaplanowania wycieczek pieszych i rowerowych:

- „Gościniec Królewski” – historyczna droga przebiegająca przez cały teren Nadleśnictwa Kozienice (w kierunku północ-południe, Świerże-Stoki) o długości 25 km, w całości z nawierzchnią tłuczniową, przy drodze zlokalizowane są obiekty kulturowe: kapliczki św. Jana Gwalberta, św. Franciszka, św. Tekli, a także miejsca postojowe z małą infrastrukturą turystyczną.

- „Bartny Kąt” – miejsce poświęcone tradycjom bartniczym Puszczy Kozienickiej zlokalizowane w leśnictwie Jaśce,

- „Leśna Barć” – ekspozycja uli usytuowana przy szkółce leśnej Przejazd,

- polana piknikowa w leśnictwie Podgóry z miejscem wyznaczonym do palenia ognisk,

- starodrzewie rezerwatów przyrody: Zagożdżon, Brzeźniczka, Pionki, Guść, przez które przebiegają szlaki turystyczne, a także rezerwaty Ponty i Ponty-Dęby, gdzie dostępny jest spacer wokół granic rezerwatów,

- miejsca pamięci narodowej i obiekty kulturowe – na terenie Nadleśnictwa Kozienice zlokalizowanych jest ponad 40 takich miejsc,

- pomniki przyrody – 166 obiektów pomnikowych występuje na terenie Nadleśnictwa,

- uroczyska przyrodnicze: zbiornik „Holenderski”, „Kaczy Ług”, „Diabelski Mostek” w leśnictwie Przejazd, „Galęcin” w leśnictwie Jaśce, „Białe Mchy” w leśnictwie Chinów i wiele innych.

Do zaplanowania wycieczek leśnych można posłużyć się materiałami znajdującymi się na stronie Nadleśnictwa Kozienice, w tym: mapą turystyczną, Vademecum miejsc pamięci i obiektów kulturowych na terenie Nadleśnictwa Kozienice – dostępne w wersji elektronicznej, a także Bankiem Danych o Lasach i aplikacją mBDL. W materiałach tych można znaleźć współrzędne GPS wybranych miejsc. Można również skorzystać z porady pracowników Nadleśnictwa Kozienice – tel. kontaktowy 660 684 517.