Trudna sytuacja pożarowa w lasach

Ten rok może okazać się bardzo trudny, jeśli chodzi o sytuację pożarową lasów – ostrzegała Aldona Perlińska, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu DGLP, na krajowej naradzie z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu.
28.07.2017 | Jerzy Drabarczyk

Ten rok może okazać się bardzo trudny, jeśli chodzi o sytuację pożarową lasów – ostrzegała Aldona Perlińska, naczelnik Wydziału Ochrony Lasu DGLP, na krajowej naradzie z zakresu ochrony przeciwpożarowej lasu.

Spotkanie specjalistów-leśników zajmujących się ochroną przeciwpożarową lasu z poziomu generalnej i regionalnych dyrekcji LP oraz Instytutu Badawczego Leśnictwa, któremu przysłuchiwali się rówież goście z Ministerstwa Środowiska oraz SGGW, odbyło się 31 marca w Warszawie

Naczelnik Perlińska zwracała uwagę na zagrożenie jakie niesie za sobą drastyczne obniżenie się poziomu wód gruntowych. - Największy deficyt wody występuje w lubelskiej, katowickiej, poznańskiej, łódzkiej, warszawskiej i wrocławskiej dyrekcji LP - informowała. Skupiając się na niektórych zapisach „Kierunkowych wytycznych w zakresie ochrony p.poż. w lasach w 2016 r.” akcentowała m.in. konieczność stałego nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem meteorologicznych punktów pomiarowych. - To jest bardzo ważne, przecież dzięki sprawnie funkcjonującemu systemowi meteorologicznemu możemy prawidłowo określać stopień zagrożenia pożarowego lasu, co wiąże się z podejmowaniem konkretnych działań i decyzji - mówiła naczelnik.

Szybka i dobra informacja podstawą

Swego rodzaju novum w ochronie przeciwpożarowej lasu jest testowany w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze i południowej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie projekt „Dyspozytor” - system wymiany informacji o zagrożeniach pożarowych z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Jak wyjaśniał Paweł Wcisło, naczelnik Wydziału Obronności i Ochrony Mienia w RDLP Zielona Góra głównym założeniem projektu jest wymiana informacji w czasie rzeczywistym pomiędzy uczestnikami akcji ratowniczej i dyspozytorami w stanowiskach kierowania PSP oraz w punktach alarmowo-dyspozycyjnych (nadleśnictw i RDLP). Ponadto system umożliwia zarządzanie akcją, jej uczestnikami, przesyłanie informacji z miejsca zdarzenia do stanowisk dyspozytorskich i odwrotnie, a także wizualizację podmiotów biorących udział w akcji i wiele innych. 

Projekt został uznany za bardzo dobrą inicjatywę, o czym mówił na spotkaniu dyrektor generalny LP dr inż. Konrad Tomaszewski. - Uważam, że warto ten projekt kontynuować, ale podporządkowując jego ideę całemu zintegrowanemu systemowi informatycznemu  LP - podkreślał.

Sieć łączności radiowej do modernizacji

Analiza funkcjonowania sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej w LP wskazuje na pilną potrzebę jej modernizacji. Obecny kształt sieci funkcjonuje od lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wykorzystywany przez LP sprzęt jest już przestarzały, trudnodostępny i stopniowo wycofywany z oferty producentów. Sytuacja ta utrudnia współdziałanie Służby Leśnej z jednostkami ochrony przeciwpożarowej podczas działań ratowniczo-gaśniczych na obszarach leśnych. Jak wyjaśniał Jan Kaczmarowski z Wydziału Ochrony Lasu DGLP, planowana obecnie modernizacja ma polegać m.in. na przejściu z funkcjonującego obecnie systemu łączności analogowej w system analogowo-cyfrowy. Zagwarantuje to bezpośrednią łączność współdziałania na miejscu akcji zarówno ze strażą pożarną, w tym również ochotniczą, jak i z pozostałymi służbami ratowniczymi. - W 2018 r. nowy system łączności radiowej ma być testowany w trzech regionalnych dyrekcjach LP w: Zielonej Górze, Szczecinie i Łodzi - zapewniał Jan Kaczmarowski.

Pieniądze z zewnątrz

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), udało się pozyskać ponad 28,5 mln zł na realizację kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu: zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów, realizowanego wspólnie z CKPŚ przy wsparciu IBL. – Z pewnością nie załatwi to wszystkich potrzeb, ale każda kwota, którą możemy przeznaczyć na system ochrony przeciwpożarowej i jego rozwój jest niesłychanie ważna – podkreślał Jan Kaczmarowski. W ramach programu, do którego zakwalifikowano 135 nadleśnictw (100 jest na liście rezerwowej) zaplanowano m.in. budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych, zakup samochodów patrolowo-gaśniczych, a także sprzętu do lokalizacji pożarów. Docelowo, również zakup i modernizację stacji meteorologicznych oraz doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych.

W trakcie spotkania poruszano m.in. kwestię prolongaty i tak już wydłużanego przez PKP PLK terminu dostosowania do nowych wymagań  pasów przeciwpożarowych wzdłuż linii kolejowych. Przypomniano też szczegóły Porozumienia zawartego 25 lutego 2016 r. z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w sprawie wzajemnej wymiany danych meteorologicznych, a także sygnalizowano problem lotów patrolowo-gaśniczych w trakcie zbliżających się szczytu NATO i Światowych Dni Młodzieży.