Toki głuszców rozpoczęte!

Jeszcze w maju będzie trwał okres godowy głuszców. W Puszczy Augustowskiej już można usłyszeć charakterystyczne dźwięki, czyli „korkowanie" i „szlifowanie".
12.04.2016 | Dorota Ławreszuk, Nadleśnictwo Głęboki Bród

Jeszcze w maju będzie trwał okres godowy głuszców. W Puszczy Augustowskiej już można usłyszeć charakterystyczne dźwięki, czyli „korkowanie" i „szlifowanie".

Sezon godowy tych leśnych kuraków rozpoczyna się na przełomie marca i kwietnia, a wygasa na początku maja. Choć samce zajmują swoje terytoria już w połowie lutego.

W tym roku pierwsze oznaki przystąpienia kogutów do właściwych już toków można było zaobserwować w ubiegłym tygodniu. Wtedy na istniejące od wielu lat puszczańskie tokowiska zaczęły przylatywać samce. Zaraz po zachodzie słońca te piękne ptaki zapadały, czyli siadały na upatrzone gałęzie sosnowe. Pozostają na swych pozycjach przez całą noc, jeszcze przed wschodem słońca rozpoczynają pieśni godowe.
Za kilka dni, kiedy na tokowiskach pojawią się gdaczące samice – kury, koguty zlecą na ziemię i już z dużo okazalszą posturą (rozłożony ogon, napuszone pióra i opuszczone skrzydła) będą kontynuować swoje pieśni, od czasu do czasu przeganiając słabszego konkurenta z areny tokowej. Ptaki zwykle rozlatują się po rozwidnieniu. Jednakże, w kulminacyjnym momencie toków nie przerwą swej pieśni nawet w ciągu dnia. Taki kogut może powtórzyć miłosne arie nawet 200 razy w ciągu jednego poranka!

O tych pięknych ptakach można także przeczytać w „Echach Leśnych".

Głuszce są niezwykle uważne. Aby zbliżyć się do tokującego samca, trzeba być niezwykle ostrożnym. Samiec potrafi przerwać swój poranny występ, kiedy w pobliżu usłyszy niepokojący odgłos. Dlatego znawcy i wielbiciele gatunku opowiadają, że aby podejść bliżej do tokującego koguta należy stawiać kroki bardzo ostrożnie i tylko w momencie faz „korkowania" i „szlifowania" w pieśni, która w całości trwa nie dłużej niż 10 sekund. Podczas fazy szlifowania głuszec na chwilę głuchnie!

W Polsce od 1995 r. głuszce są objęte ochroną gatunkową ścisłą, do tego czasu miał status ptaka łownego. Wymaga ochrony czynnej. Wokół tokowisk obowiązuje strefa ochronna. Oznacza to, że przez cały rok w promieniu 200 m, a od lutego do końca maja w promieniu 500 m od tokowiska, obowiązuje zakaz wstępu do tych stref.
Krajową populację głuszca szacuje się na ok. 500 osobników, żyjących w czterech izolowanych populacjach: we wspomnianej Puszczy Augustowej, Borach Dolnośląskich, w Puszczy Solskiej i Lasach Janowskich oraz w Karpatach Zachodnich.

Istnieją trzy placówki zajmujące się hodowlą i reintrodukcją głuszca. W 2002 r. ruszyła hodowla wolierowa w Nadleśnictwie Wisła, jest to największy tego typu ośrodek. Do 2014 r. udało się odhodować 752 ptaki, z czego do natury 651 głuszców.  Ptaki z tej hodowli są wypuszczane także na terenie Puszczy Augustowskiej.