Symbol Tatr można zobaczyć w Gołuchowie

W Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie od 10 lipca można zwiedzać wystawę poświęconą kozicy. Jest to okazja do podziwiania zatrzymanych w kadrze zwierząt oraz dowiedzenia się wielu interesujących faktów o tym chronionym gatunku.
28.07.2017 | Alicja Antonowicz, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie

W Muzeum Leśnictwa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie od 10 lipca można zwiedzać wystawę poświęconą kozicy. Jest to okazja do podziwiania zatrzymanych w kadrze zwierząt oraz dowiedzenia się wielu interesujących faktów o tym chronionym gatunku.

Kilkadziesiąt fotogramów wykonanych przez czternastu autorów ukazuje kozicę we wszystkich aspektach jej życia. Zobaczymy tutaj kilkutygodniowego malucha, dorosłe osobniki samic i samców, a także zwierzęta w stadzie. To wszystko na tle stromych, skalnych ścian, przepaści, terenu porośniętego wysokogórską roślinnością. Cechy charakterystyczne gatunku, rozwój biologiczny, środowisko występowania, zwyczaje, informacje o zagrożeniach oraz kilka słów o historii ochrony kozic, opisane w krótki i przystępny sposób, są dużym walorem edukacyjnym tej ekspozycji.

Kozice w Tatrach występują powyżej 1850 m n.p.m., czyli w piętrze hal i turni. Od kilku lat ich liczba wzrasta. W 2012 r. po polskiej i słowackiej stronie Tatr naliczono łącznie 1096 osobników. Jednak w przeszłości sytuacja była krytyczna, po II wojnie światowej w polskich Tatrach było zaledwie 26 osobników. Idea ochrony unikalnej przyrody Tatr ma ponadstuletnie korzenie. Impulsem do jej powstania stały się doniesienia o zagrożeniu całkowitym wytępieniem dwóch charakterystycznych gatunków tatrzańskich: kozicy i świstaka.

Już w połowie XIX w. Maksymilian Nowicki oraz Eugeniusz Janota, taternicy i przyrodnicy, apelowali o objęcie ochroną prawną tych gatunków. Efektem tego było utworzenie w 1955 r. Tatrzańskiego Parku Narodowego. Kozica to zatem nie tylko symbol Tatr, ale też symbol ochrony przyrody.

Wystawa „Kozica – żywy symbol Tatr”, która została przygotowana przez TPN w ramach obchodów 60-lecia, nie jest jedyną fotograficzną propozycją Muzeum Leśnictwa.
Podczas wakacyjnej wizyty w gołuchowskim muzeum można także zobaczyć zdjęcia Włodzimierza Puchalskiego, mistrza polskiej fotografii przyrodniczej, oraz ptaki utrwalone w kadrach przez Karola Fornalczyka.