Świetliste dąbrowy ze Strzałowa tętnią życiem

W odtwarzanym w Nadleśnictwie Strzałowo zespole świetlistej dąbrowy zaobserwowano nowe gatunki roślin.
28.07.2017 | Andrzej Ryś, stanowisko ds. ochrony przyrody, Nadleśnictwo Strzałowo

W odtwarzanym w Nadleśnictwie Strzałowo zespole świetlistej dąbrowy zaobserwowano nowe gatunki roślin.

Projekt odtworzenia świetlistej dąbrowy w Nadleśnictwie Strzałowo
rozpoczął się w 2103 r. Od czasu rozpoczęcia programu w dąbrowie stwierdzono występowanie kolejnych rzadkich w kraju i regionalnie gatunków roślin. Zaledwie kilka dni temu zaobserwowano tam m.in.

 • czosnek zielonawy (Allium oleraceum) – w północo-wschodniej Polsce gatunek ten bardzo rzadko występuje. Jest charakterystyczny dla muraw kserotermicznych. Na terenie odtwarzanego zespołu po wykonaniu odkrzaczania i wypasu stwierdzono obfite występowanie na dwóch stanowiskach;

  Czosnek zielonawy/ Fot. A. Ryś


 • jastrzębiec baldaszkowaty (Hieracium umbellatum) – jest to roślina związana z ciepłolubnymi murawami napiaskowymi. Na terenie Puszczy Piskiej spotykany stosunkowo rzadko. Na terenie odtwarzanego zespołu stwierdzono pojedynczy okaz w płacie z naparstnicą zwyczajną, groszkiem czerniejącym, czyścicą storzyszkiem;

  Jastrzębiec baldaszkowaty/ Fot. A. Ryś


 • kłosownica pierzasta (Brachypodium pinnatum) - gatunek charakterystyczny dla muraw kserotermicznych, w odtwarzanej dąbrowie zauważono go na dwóch stanowiskach. Jedno z nich było zlokalizowane na skraju lasu a drugie na poboczu leśnej drogi;

  Kłosownica pierzasta/ Fot. A. Ryś


 • oman wierzbolistny (Inula salicyna) – gatunek charakterystyczny dla łąk trzęślicowych, jednak w północno-wschodniej części kraju rzadko występuje. Na terenie odtwarzanej dąbrowy stwierdzony na trzech stanowiskach. Ponadto na terenie nadleśnictwa rośnie na poboczu drogi powiatowej oraz na skraju lasu stykającym się z pastwiskiem, na którym trwa aktualnie wypas krów;

  Oman wierzbolistny/ Fot. A. Ryś


 • róża Sherarda (róża zapoznana; Rosa sherardii)– cechą charakterystyczną tego gatunku jest żywiczny zapach rozcieranych liści. Występuje na murawach kserotermicznych, ciepłych skrajach lasów, na miedzach. W odtwarzanym zespole odnotowana na dwóch stanowiskach;

  Róża Sherarda/ Fot. A. Ryś


 • sierpik barwierski (Serratula tinctoria)gatunek wyróżniający zespół świetlistej dąbrowy, również charakterystyczny dla łąk trzęślicowych. Stwierdzony na sześciu stanowiskach wewnątrz i na skraju odtwarzanego siedliska.

  Sierpik barwierski/ Fot. A. Ryś

Stwierdzenie nowych gatunków potwierdza fakt, że świetliste dąbrowy to najbogatsze gatunkowo leśne zbiorowisko roślinne. Do świetlistej dąbrowy przenikają gatunki niemal ze wszystkich niżowych i wyżynnych zbiorowisk: od borów poprzez grady do łęgów i olsów oraz od ciepłolubnych muraw napiaskowych poprzez łąki świeże, trzęślicowe do łąk wilgotnych. Odtwarzany strzałowski fragment świetlistej dąbrowy jest otoczony wszystkimi wspomnianymi wcześniej zbiorowiskami. Osoby zaangażowane w realizację projektu przypuszczają, że już wkrótce obszar ten może okazać się najbogatszym zespołem roślinnym w północno-wschodniej Polsce.