Specjalna jednostka straży pożarnej ćwiczyła w puszczy

Około 100 strażaków z grupy specjalizujacej się w gaszeniu wielkoobszarowych pożarów lasu uczestniczyło w ćwiczeniach w Puszczy Białowieskiej. Strażacy poznawali specyfikę prowadzenia akcji w terenie, gdzie znajduje się duża ilość martwego, suchego drewna.
09.07.2019 | Adam Pawłowski, Wydział Ochrony Lasu RDLP w Białymstoku

Około 100 strażaków z grupy specjalizujacej się w gaszeniu wielkoobszarowych pożarów lasu uczestniczyło w ćwiczeniach w Puszczy Białowieskiej. Strażacy poznawali specyfikę prowadzenia akcji w terenie, gdzie znajduje się duża ilość martwego, suchego drewna.

Przez dwa dni (2-3 lipca) w ćwiczeniach w Nadleśnictwie Hajnówka brali udział strażacy z zespołu (modułu) gaśniczego GFFFV (Ground Forest Fire Fighting using Vehicle) Państwowej Straży Pożarnej, który specjalizuje się w gaszeniu wielkoobszarowych pożarów lasów. To właśnie w ubiegłym roku strażacy z modułów zachodniopomorskiego i wielkopolskiego GFFFV gasili pożary w Szwecji.

Strażacy z GFFFV w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności Unii Europejskiej biorą udział w akcjach poza granicami kraju. Polska posiada sześć modułów, wyspecjalizowanych w gaszeniu wielkoobszarowych pożarów. Zlokalizowane są one w Białymstoku, Olsztynie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu. Trzy z nich są w stałej dyspozycji i w ciągu kilku godzin mogą wyruszyć na zagraniczną misję. Każdy moduł jest samowystarczalny; poza typowym sprzętem gaśniczym, strażacy dysponują też zapleczem logistycznym: namiotami, kuchnią polową, centrum łączności i wszystkim, co jest potrzebne do rozbicia tymczasowej bazy w terenie. 

Podczas niedawnych ćwiczeń strażacy mieli do dyspozycji 20 samochodów do gaszenia pożarów oraz auta kwatermistrzowskie, a także specjalistyczny samochód łączności i patrolowo-gaśniczy Nadleśnictwa Hajnówka, wykorzystano również samolot gaśniczy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w fikcyjnym kraju „Topilandii” obejmującym obszar Puszczy Białowieskiej po dwóch stronach granicy znajdują się olbrzymie ilości suchej biomasy, do tego w regionie trwa dokuczliwa susza. Dochodzi do licznych, trudnych do opanowania pożarów terenów leśnych. Najgorsza sytuacja jest w południowej części kompleksu. Konieczna jest ewakuacja ludności z części miejscowości puszczańskich.

Strażacy z trudem bronią miejscowości Topiło i pobliskiego Majdanu. Na pomoc wyrusza moduł gaśniczy GFFFV z województwa podlaskiego. Scenariusz ćwiczeń zakładał także użycie samolotu gaśniczego, ewakuacje ludności czy konieczność budowy nowych magistrali doprowadzających wodę.

Manewry strażaków zweryfikowały gotowość do szybkiego wyjazdu i koncentracji modułu gaśniczego GFFFV Białystok oraz możliwości podjęcia natychmiastowych działań po dojeździe na miejsce prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej.

Strażacy poznali specyfikę prowadzenia akcji w Puszczy Białowieskiej, na terenie której znajduje się ogromna ilości palnych materiałów.

Podlascy strażacy zapoznali się także z informacjami dotyczącymi sposobów identyfikowania obszarów stanowiących szczególne zagrożenie pożarowe, zapoznali się z mapami leśnymi oraz poznali procedury w przypadku katastrofy samolotu na terenie leśnym.

Warsztaty prowadzili eksperci z Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Państwowej Komisji Badania Przyczyn Wypadków Lotniczych.

Czytaj także „Puszcza Białowieska coraz częściej płonie”

W tym roku od początku sezonu pożarowego na obszarze Puszczy Białowieskiej utrzymuje się duże zagrożenie pożarowe. Wzrosła liczba pożarów, do końca czerwca zanotowano już dziewięć pożarów, dla porównania w rekordowym ubiegłym roku było ich dziesięć. Niestety, ten rok może być kolejnym rekordowym rokiem w Puszczy.

W czerwcu na 30 wykonanych pomiarów aż 28 wskazań (ok. 94 proc.) dotyczyło istotnego ryzyka pożarowego -16 razy wskazano średnie zagrożenie pożarowe, a 12 razy wskazano duże zagrożenie pożarowe, co stanowi odpowiednio ok. 54 proc. i 40 proc. wskazań. Obserwowany poziom zagrożenia w czerwcu pokazuje średnie zagrożenie z tendencją do dużego zagrożenia pożarowego dla Puszczy Białowieskiej. Pomiary zostały wykonane metodą IBL  (http://bazapozarow.ibles.pl/zagrozenie/).