Skuteczna ochrona głuszca w lasach lubelskiej dyrekcji

Projekt przywrócenia i czynnej ochrony głuszca w Puszczy Solskiej wkroczył w decydującą fazę. W ostatnich dniach kilkadziesiąt osobników tego gatunku zostało wsiedlonych na teren nadleśnictw Biłgoraj i Janów Lubelski.
03.08.2020 | Paweł Kurzyna, RDLP w Lublinie

Projekt przywrócenia i czynnej ochrony głuszca w Puszczy Solskiej wkroczył w decydującą fazę. W ostatnich dniach kilkadziesiąt osobników tego gatunku zostało wsiedlonych na teren nadleśnictw Biłgoraj i Janów Lubelski.

To duży krok w kierunku zwiększenia liczebności tych największych i najrzadziej spotykanych kuraków w Polsce – nie kryje zadowolenia nadleśniczy Nadleśnictwa Biłgoraj  Mariusz Szwed.

Młode ptaki trafiły do nadleśnictw RDLP w Lublinie z Ośrodka Hodowli Głuszca w Nadleśnictwie Leżajsk (RDLP w Krośnie). Biłgorajscy leśnicy otrzymali siedem kur i dziewięć kogutów głuszca, a do Janowa Lubelskiego przekazano sześć kur wraz z kurą matką oraz dziesięć kogutów. Po kilku tygodniach spędzonych w wolierach adaptacyjnych ptaki zostaną uwolnione do środowiska naturalnego.

Tym samym zasilą rodzimą populację tego gatunku występującą w Puszczy Solskiej i Lasach Janowskich. Część z nich zostanie wyposażona w nadajniki telemetryczne, które pozwolą na ich stały monitoring – dokładną analizę preferencji siedliskowych i behawioru.  

Wsiedlenie kilkudziesięciu osobników na teren nadleśnictw Biłgoraj i Janów Lubelski było jednym z założeń projektu „Restytucji i czynnej ochrony głuszca w Puszczy Solskiej”, którego realizacja zakończy się w przyszłym roku.

Na początku XX wieku rodzima populacja tego gatunku liczyła według szacunków nawet 3 tys. osobników. Problemy ze znalezieniem bezpiecznych siedlisk doprowadziły populację tych pięknych kuraków leśnych do granicy wyginięcia. W efekcie w 1995 r.  gatunek został objęty ochroną całkowitą i wpisany do „Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt” jako skrajnie zagrożony.

Inwentaryzacja przeprowadzona na przełomie XX i XXI wieku wykazała, że w Polsce żyło wówczas zaledwie kilkadziesiąt osobników, a wiele z nich opuściło całkowicie stałe miejsca bytowania. Powodem drastycznego zmniejszenia się rodzimej populacji głuszca była w dużej mierze presja ze strony naturalnych wrogów m.in. lisów, borsuków, jenotów, kun, a nawet jastrzębi, które mogą doprowadzić do zniszczenia całych lęgów.

Dlatego też redukcja liczebności drapieżników, odławianie ssaków drapieżnych i przenoszenie na obszary, na których nie będą stanowiły zagrożenia dla głuszców, to jedne najważniejszych działań umożliwiających nie tylko zachowanie, lecz także naturalny wzrost liczby przedstawicieli tego pięknego gatunku w lasach.

We wzmożone działania ochronne od lat angażują się Lasy Państwowe. Przez 20 lat, przy znaczącym udziale polskich leśników, udało się odbudować populację głuszca, ale nadal wymaga ona ochrony czynnej. Obecnie w naszym kraju mamy  od 350 do 500 osobników.

Duża w tym zasługa Ośrodka Hodowli Głuszca w Nadleśnictwie Leżajsk wypuszczającego w Polskę rocznie przeszło 100 ptaków. Wolierowa hodowla prowadzona przez leżajskich leśników pozwala wzmacniać populacje żyjące w naturze – w Borach Dolnośląskich, Puszczy Solskiej i Lasach Janowskich oraz Puszczy Augustowskiej.

Na terenie RDLP w Lublinie znajduje się jedna z czterech izolowanych populacji tego cennego gatunku w Polsce. Według obserwacji prowadzonych przez lubelskich leśników w tamtejszych  lasach bytuje obecnie ok. 130 osobników, które można spotkać w zasięgu nadleśnictw: Janów Lubelski, Biłgoraj, Zwierzyniec, Józefów i Narol (RDLP Krosno). Najwięcej z nich zajmuje leśne ostępy Nadleśnictwa Józefów.