Skarb wykopany na poligonie

Zbiór kilkunastu ozdób sprzed setek lat odnaleziono w Nadleśnictwie Okonek. To jedno z najciekawszych znalezisk dokonanych na tamtym terenie.
28.07.2017 | CILP

Zbiór kilkunastu ozdób sprzed setek lat odnaleziono w Nadleśnictwie Okonek. To jedno z najciekawszych znalezisk dokonanych na tamtym terenie.

- Podczas prac rozpoznania i oczyszczania saperskiego wykonywanych na terenie dawnego poligonu, otrzymaliśmy informację, że dokonano tam niezwykłego znaleziska – relacjonuje Agata Szczypiorska, archeolog, która współpracowała przy wydobyciu i konserwacji przedmiotów.

Gliniane naczynie sprzed 3 tys. lat, w którym ukryto przedmioty, zostało zakopane na głębokości ok. jednego metra. – Mimo tego, że naczynie było dosyć mocno zniszczone, to 12 wykonanych z brązu ozdób było dobrze zachowanych. Część z nich jest bogato zdobiona - opisuje znalezisko archeolog.

Na podstawie przeprowadzonej przez specjalistów analizy, depozyt można datować na późną epokę brązu, czyli IX – VIII w p.n.e. Jest ona śladem kultury łużyckiej i osadnictwa, które wieki temu istniało na tych terenach. Trudno wycenić jej wartość materialną, ale jako świadectwo historycznego dziedzictwa jest bezcenna. W najbliższym czasie naukowcy przygotują jej dokładny opis O dalszym losie znaleziska zadecyduje wojewódzki konserwator zabytków. Najprawdopodobniej trafi do jednego z muzeów w północnej Wielkopolsce, ponieważ cenne przedmioty wzbogacają zbiory placówek z danego regionu.

Do niedawna na terenie części Nadleśnictwa Okonek znajdował się poligon, na którym ćwiczyła artyleria i lotnictwo. Wprawdzie wojsko częściowo oczyściło teren z niewybuchów, to jednak zakres tych prac był niewystarczający. Dlatego po przejęciu poligonu, nadleśnictwo wzięło udział w projekcie „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP”. Saperzy oczyścili ponad 1700 ha terenu, uniemożliwili również przedostanie się szkodliwych substancji do wód gruntowych i skażenie gleb.
Część dawnych wojskowych budowli, np. schrony zachowano i przystosowano na potrzeby nietoperzy. Całość prac prowadzonych na terenie nadleśnictwa kosztowała ponad 6 mln zł.

Na realizację programu rekultywacji dawnych poligonów przeznaczono blisko 130 mln zł; ok. 100 mln to środki z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko", pozostałą kwotę stanowi wkład własny LP. W projekcie uczestniczyło 58 nadleśnictw z 15 regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych. W całej Polsce oczyszczono niemal 30 tys. ha dawnych poligonów i terenów powojskowych.