Rysie wracają do lasu

Dwa samce rysia wpuszczono do zagrody aklimatyzacyjnej w pilskim Nadleśnictwie Mirosławiec. W ramach projektu odbudowy populacji tego drapieżnika uwolniono już dziewięć rysi.
21.05.2019 | Michał Dubiał, Dominika Nadolna

Dwa samce rysia wpuszczono do zagrody aklimatyzacyjnej w pilskim Nadleśnictwie Mirosławiec. W ramach projektu odbudowy populacji tego drapieżnika uwolniono już dziewięć rysi.

Odbudowa populacji prowadzona jest w ramach projektu Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyrodniczego „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”. W ramach tych działań zostanie przewieziona pewna liczna drapieżników i wypuszczona w lasach, gdzie dawniej występowały.  Wszystkie uwalniane rysie noszą obroże telemetryczne z GPS, które pozwalają śledzić ich samodzielne kroki w naturze. W sumie do marca tego roku w ramach projektu uwolniono już dziewięć rysi. Te, które zostały obecnie wypuszczone są kolejnymi, które zasilą odtwarzaną populację.

Ryś euroazjatycki (Lynx lynx) to największy drapieżnik z rodziny kotowatych występujący w Polsce. Obecnie na wolności rysie występują w północno-wschodniej i południowej części Polski. Nieliczne osobniki widywane są także w Słowińskim Parku Narodowym, Borach Tucholskich, a także na terenie Puszczy Noteckiej oraz w lasach położonych na północ od niej. Jego populację szacuje się na ok. 200 osobników na terenie Polski, z czego większość, ok. 120 osobników, występuje w Karpatach.

Rysie to zwierzęta, które w ciągu dnia odpoczywają w kryjówkach i polują nocą. Lubią lasy, w których mogą znaleźć odpowiednie kryjówki. Są to lasy gdzie znajduje się martwe drewno, drzewa z dużymi dziuplami lub powalone przez wiatr, a także załomy skalne.   
    
Są to zwierzęta terytorialne. Zasięg terytorium samca to około 350 km2, mogą się w nim zawierać granice terytoriów kilku samic. Samce wiodą samotniczy tryb życia, samicom często towarzyszą ich młode.
Rysie polują przede wszystkim na sarny, rzadziej na łanie i cielaki jelenia. Ich ofiarami często są większe ptaki gniazdujące na ziemi (jarząbki i cietrzewie), a także ssaki, takie jak zające, drobne drapieżniki czy gryzonie. Rysie potrafią magazynować pokarm. Resztki, których nie zjedzą zakopują w ziemi lub ukrywają pod gałęziami. Prawdziwą ciekawostką jest to, że  rysie - tak jak lamparty – wciągają swą zdobycz na drzewo, by inne drapieżniki nie splądrowały ich zapasów. 

Realizacja projektu ochrony rysia jest współfinansowana ze środków UE w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.