Ruszą prace ochrony siedlisk w Małych Pieninach

Leśnicy z Nadleśnictwa Krościenko (RDLP w Krakowie) rozpoczynają prace z zakresu zadań ochronnych w rezerwatach „Biała Woda” oraz „Wąwóz Homole”. Potrwają one do 10 grudnia.
24.10.2019 | Tomasz Dziedzic, Nadleśnictwo Krościenko

Leśnicy z Nadleśnictwa Krościenko (RDLP w Krakowie) rozpoczynają prace z zakresu zadań ochronnych w rezerwatach „Biała Woda” oraz „Wąwóz Homole”. Potrwają one do 10 grudnia.

Wszystkie prace w rezerwatach oraz na obszarze Natura 2000 Małe Pieniny prowadzone są w celu poprawy stanu ochrony niektórych siedlisk, np. zarośli jałowca na murawach nawapiennych czy też torfowisk zasadowych, a także poprawy warunków dla roślin zagrożonych wyginięciem np. pszonaka pienińskiego, rośliny objętej w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.

W Nadleśnictwie Krościenko rezerwaty zajmują powierzchnie 201 ha.

Podczas zaplanowanych prac zostaną usunięte niektóre krzewy i drzewa, głównie świerka, tarniny, jesionu czy jaworu. Wszystkie działania zostały określone w Palnie Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Małe Pieniny.

Prace w rezerwacie „Biała Woda” rozpoczną się już 24 października, natomiast te w Wąwozie Homole ruszą w listopadzie. W rezerwacie „Biała Woda” mogą wystąpić utrudnienia dla turystów na niektórych odcinkach szlaku. Natomiast podczas zabiegów w Wąwozie Homole istnieje ryzyko spadania kamieni na szlak, dlatego rezerwat od poniedziałku do piątku będzie zamknięty dla turystów.

Prace te, prowadzone w ramach projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”, potrwają do 10 grudnia.