Rowerem po przedmieściach Gdańska

Rezerwat „Bursztynowa Góra”, Bagno Czarny Staw czy ślady wczesnośredniowiecznego grodziska, to tylko niektóre z atrakcji czekających na rowerzystów przemierzających ścieżkę rowerową „Na przedmieściach Gdańska” w Nadleśnictwie Kolbudy (RDLP Gdańsk).
28.07.2017 | CILP

Rezerwat „Bursztynowa Góra”, Bagno Czarny Staw czy ślady wczesnośredniowiecznego grodziska, to tylko niektóre z atrakcji czekających na rowerzystów przemierzających ścieżkę rowerową „Na przedmieściach Gdańska” w Nadleśnictwie Kolbudy (RDLP Gdańsk).

Uroczyste otwarcie trasy odbyło się 19 października w okolicach malowniczo położonych leśniczówki i sali edukacyjnej w Otominie. O walorach gdańskich lasów opowiadali witający zebranych Bogdan Borusewicz, marszałek Senatu, Maciej Grabowski, minister środowiska, Jan Szramka, dyrektor RDLP w Gdańsku oraz Leszek Grombala, wójt Gminy Kolbudy.

Minister podkreślał, że oczekiwania względem lasów się zmieniają. – Naszym zadaniem jest jak najlepiej zorganizować ruch turystyczny dla wszystkich, którzy chcą z lasu korzystać. Bo przecież najlepiej się odpoczywa w lesie – dodał. - Proszę, żeby wszyscy rowerzyści korzystali z tej ścieżki, a tym samym z piękna polskiej przyrody – mówił zapraszając na trasę marszałek Borusewicz.

Rowerzyści, wśród których znaleźli się także lokalni leśnicy, pokonali fragment najkrótszej pętli. Na mecie czekały na nich pamiątkowe medale i gratulacje.

Trasa „Na przedmieściach Gdańska” rozpoczyna się w miejscu postoju pojazdów przy ul. Wybickiego w Bąkowie. Jej dłuższy wariant ma 13 km i kończy się przy kładce Wróblówka nad obwodnicą Trójmiasta.

Krótsza licząca 8 km pętla kończy się w Bąkowie. W sąsiedztwie ścieżki znajduje się infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz tablice informacyjne.

Trasa jest jedną z 17 otwartych w tym roku na terenie każdej z regionalnych dyrekcji LP w ramach akcji „Wolność jest w naturze 2015”. Jest to kontynuacja wspólnej akcji Lasów Państwowych i Ministerstwa Środowiska. Jej celem jest promowanie aktywnego wypoczynku na terenach leśnych.