Rola Leśnych Gospodarstw Węglowych w walce ze zmianami klimatu

Około 250 osób wzięło udział w konferencji „Łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych – Leśne Gospodarstwa Węglowe”, zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile.
08.12.2017 | Magdalena Lubińska, Marcin Chirrek, RDLP w Pile

Około 250 osób wzięło udział w konferencji „Łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatycznych – Leśne Gospodarstwa Węglowe”, zorganizowana przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile.

Celem spotkania było omówienie zachodzących negatywnych zmian klimatycznych, przybliżenie uczestnikom tematu Leśnych Gospodarstw Węglowych i poinformowanie o możliwościach Lasów Państwowych w zwiększeniu pochłaniania CO2 przez lasy w efekcie działań dodatkowych w leśnictwie.

Wielokrotnie podkreślano, że tylko wspólne, solidarne działanie jest gwarantem przejścia na ścieżkę niskoemisyjnego rozwoju, służącego ochronie klimatu dla dobra przyszłych pokoleń i stanu środowiska naturalnego.

- Leśne Gospodarstwa Węglowe są jednym z ważniejszych projektów rozwojowych Lasów Państwowych i jednocześnie jednym z najtrudniejszych – podkreślił dyrektor generalny LP Konrad Tomaszewski.

Założenia i realizację projektu przedstawili członkowie zespołu realizującego ten projekt z Dyrekcji Generalnej  Lasów Państwowych - Joanna Chrapowicka i Rafał Frąckowiak.

- Lasy stanowią ok. 30 proc. wszystkich ekosystemów lądowych, wyniku fotosyntezy pochłaniają duże ilości CO2. Jeśli zestawimy te elementy, to widać że w bilansie globalnym planety lasy odgrywają kolosalną rolę – podkreślił prof. dr hab. Janusz Olejnik, kierownik Katedry Meteorologii UP w Poznaniu, naukowiec w swoim referacie szczegółowo omówił rolę lasu w pochłanianiu CO2.

Wykład prof. dr hab. Andrzeja Jagodzińskiego, zastępcy dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku poświęcony był „pokładom” węgla w ekosystemach leśnych.

O możliwościach szacowania węgla w lasach z zastosowaniem teledetekcji mówił dr inż. Paweł Strzeliński z Katedry Urządzania Lasu UP w Poznaniu. Radomir Bałazy, kierownik Zakładu Informatyki i Modelowania IBL przedstawił wykład poświęcony modelowaniu akumulacji CO2 w ekosystemach leśnych.

Na terenie RDLP w Pile LGW zostały wyznaczone w trzech nadleśnictwach – Wałcz, Tuczno oraz Krucz. O praktycznych aspektach realizacji projektu, m.in. zastosowaniu w większym zakresie rębni złożonych czy wprowadzenie gatunków szybko rosnących, mówił Tomasz Partyka, nadleśniczy Nadleśnictwa Wałcz.
Dr Paweł Owsianny, zastępca dyrektora Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile, zaprezentował ekosystemy zachodniej Krajny w kontekście ochrony przyrody oraz zmian klimatycznych.

Projekt dotyczący LGW będzie realizowany do końca 2026 r., w kilkudziesięciu nadleśnictwach w Polsce. Specjalne, wydzielone obszary obejmą  także torfowiska i podmokłe tereny, które również w dużym stopniu akumulują CO2.
Podczas konferencji omówiono także wszystkie realizowane obecnie w Lasach Państwowych projekty rozwojowe.
Konferencja odbyła się w Nadnoteckim Instytucie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pile.