RDLP w Lublinie z rekomendacją przedłużenia certyfikatu PEFC

Audyt recertyfikacyjny przeprowadzony w systemie certyfikacji PEFC w nadleśnictwach Biała Podlaska, Chotyłów i Sarnaki oraz biurze RDLP w Lublinie potwierdził, że jednostki lubelskiej dyrekcji gospodarują lasami Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami z jednoczesnym przestrzeganiem zasad zrównoważonego rozwoju, zachowania trwałości lasów i ochrony przyrody.
24.09.2021 | Paweł Kurzyna, RDLP w Lublinie

Audyt recertyfikacyjny przeprowadzony w systemie certyfikacji PEFC w nadleśnictwach Biała Podlaska, Chotyłów i Sarnaki oraz biurze RDLP w Lublinie potwierdził, że jednostki lubelskiej dyrekcji gospodarują lasami Skarbu Państwa zgodnie z obowiązującymi przepisami z jednoczesnym przestrzeganiem zasad zrównoważonego rozwoju, zachowania trwałości lasów i ochrony przyrody.

Kontrolę przestrzegania zasad i norm przewidzianych w Programie Zatwierdzania Systemu Certyfikacji leśnej przeprowadził audytor z firmy Bureau Veritas Polska Sp. z o.o. Krzysztof Wypij, który zarekomendował przedłużenie ważności obowiązującego do 10 stycznia 2022 r. certyfikatu PEFC o kolejne trzy lata. Swoją pozytywną decyzję uzasadnił m.in. ograniczeniem do niezbędnego minimum stosowania pestycydów na powierzchniach leśnych oraz opracowaniem Programu Ochrony Przyrody dla Nadleśnictwa Sarnaki w zakresie miejsc o znaczeniu historyczno-kulturowym, co wpisuje się w wysokie standardy certyfikowania w ramach tej organizacji.

Poza zachowaniem zasady trwałości lasów, zrównoważonego rozwoju i ochrony przyrody, audytor brał również pod uwagę to czy lubelscy leśnicy gospodarują zgodnie z obowiązującymi przepisami, z uwzględnieniem wewnętrznych zarządzeń i decyzji obowiązujących w LP czy też umów zawartych z zewnętrznymi podmiotami.

Rekomendacja przedłużenia ważności certyfikatu o kolejne trzy lata jest najlepszym potwierdzeniem, że zarządzamy naszymi lasami w sposób odpowiedzialny. Należy pamiętać, że jest to jeden z najbardziej rozpoznawanych i renomowanych międzynarodowych certyfikatów gospodarki leśnej, którego posiadanie jest nie tylko świadectwem przestrzegania założeń zrównoważonego gospodarowania, lecz także dowodem na to, że drewno opatrzone emblematem PEFC zostało pozyskane bez szkody dla przyrody – zauważa dyrektor RDLP w Lublinie Zygmunt Byra.

Normy certyfikacji gospodarki leśnej w systemie PEFC

Zgodnie z przyjętymi wytycznymi, certyfikat PEFC mogą posiadać wyłącznie jednostki, które zarządzają lasami i obszarami leśnymi oraz użytkują je w sposób i w stopniu, który utrzymuje ich różnorodność biologiczną, produktywność, zdolność do regeneracji oraz zdrowotność, bez powodowania szkód w ekosystemach, z zachowaniem ich potencjału do spełniania funkcji ekologicznych, gospodarczych i społecznych na wszystkich szczeblach tak teraz, jak i w przyszłości.

Program PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) obejmuje ponad 325 milionów hektarów lasów w ponad 50 krajach, co czyni PEFC światowym liderem certyfikacji gospodarki leśnej. Nieprzerwanie od 2012 roku w systemie PEFC certyfikowane są lasy wszystkich jednostek będących w zarządzie RDLP w Lublinie.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie administruje lasami położonymi na terenie trzech województw – lubelskiego, mazowieckiego i podkarpackiego. W jej skład wchodzi 25 nadleśnictw, które zarządzają gruntami o powierzchni 426 tysięcy hektarów. Cechą charakterystyczną lubelskiej dyrekcji LP jest zróżnicowanie warunków klimatycznych i glebowych, które skutkuje dużą różnorodnością występujących typów siedliskowych lasu. Gatunkiem dominującym w tutejszych drzewostanach jest sosna. Jej udział powierzchniowy wynosi ok. 61%.