Quadowcy wyruszyli w las

Straż Leśna Nadleśnictwa Zwierzyniec (RDLP w Lublinie) zatrzymała kierowcę pojazdu typu buggy, który zniszczył wyremontowane leśne drogi. W Polsce jazda po lesie pojazdami silnikowymi jest zabroniona.
28.06.2016 | Jarosław Kowalczyk, rzecznik prasowy RDLP w Lublinie

Straż Leśna Nadleśnictwa Zwierzyniec (RDLP w Lublinie) zatrzymała kierowcę pojazdu typu buggy, który zniszczył wyremontowane leśne drogi. W Polsce jazda po lesie pojazdami silnikowymi jest zabroniona.

Leśnicy już wcześniej w kilku leśnictwach obrębu Tereszpol napotykali ślady pojazdu o nietypowym rozstawie osi. Przez kilka dni kontrolowali teren, szukając sprawcy zniszczeń niedawno wyremontowanych dróg. Dopiero po kilku dniach zatrzymano miłośnika jazdy po lesie.

Szarżujący po leśnych ostępach quadowiec po zauważeniu samochodu Straży Leśnej próbował uciekać. Dzięki błyskawicznej reakcji leśników zatrzymano kierowcę. W czasie pościgu po leśnej drodze został uszkodzony samochód nadleśnictwa. Na szczęście strażnicy i zatrzymany wyszli z kolizji bez obrażeń.
Teraz kierowca zatrzymanego pojazdu odpowie za naruszenie kodeksu wykroczeń i ustawy o lasach. Strażnik leśny ma prawo do wypisania mandatu karnego o wysokości od 20 do 500 zł.

Kodeks wykroczeń art.161 „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny”.

- Quadami można jeździć po drogach publicznych, o ile pojazdy te są zarejestrowane, a kierowcy mają odpowiednie uprawnienia. Jednak poruszanie się tego typu pojazdami po leśnych drogach, do tego celu nieprzeznaczonych, jest zabronione  – wyjaśnia Jerzy Reja, główny specjalista SL w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. - Jeżdżenie po lasach szczególnie w okresie wiosennym, gdzie las potrzebuje spokoju, choćby ze względu na okres lęgowy ptaków, jest nieodpowiedzialne – podsumowuje.

I dodaje, że ustawa o lasach jednoznacznie określa, kto może się poruszać po drogach leśnych nieudostępnionych do użytku publicznego. Jak wynika z art. 29 ustawy o lasach ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach.