Punkt dla Przyrody

Punkt dla Przyrody świadczy usługi informacyjno-doradcze dla organizacji i instytucji, które chcą skorzystać z funduszy europejskich na ochronę przyrody i działania z zakresu ochrony bioróżnorodności.
18.05.2023 | CKPŚ

Punkt dla Przyrody świadczy usługi informacyjno-doradcze dla organizacji i instytucji, które chcą skorzystać z funduszy europejskich na ochronę przyrody i działania z zakresu ochrony bioróżnorodności.

Wystartowała nowa forma wsparcia dla instytucji i organizacji, które poszukują dofinansowania z unijnej perspektywie budżetowej na lata 2021-2027. W Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ) ruszyło Centrum Wsparcia Beneficjenta „Punkt dla Przyrody” – ośrodek informacyjno-doradczy dla potencjalnych beneficjentów funduszy europejskich z programów Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko, Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej i 16 programów regionalnych dla województw.

„Punkt dla Przyrody” będzie miejscem konsultacji pomysłów na projekty, doradztwa i informacji o konkursach oraz wsparcie w przygotowaniu i złożeniu skutecznego wniosku o dofinansowanie.

Działanie skierowane jest do organizacji i instytucji poszukujących środków finansowych na ochronę przyrody, takie jak m.in.: organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe i instytuty badawczo-naukowe, samorządy, parki narodowe i krajobrazowe, instytucje odpowiedzialne za ochronę przyrody i za koordynację sieci Natura 2000 w Polsce (Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Generalny Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska), jednostki Lasów Państwowych.

„Punkt dla Przyrody” wskaże program, z którego beneficjenci  będą mogli sfinansować jego realizację. Podpowie, jak zaplanować projekt i pomoże wypełnić wniosek o dofinansowanie. Ośrodki zaoferują wsparcie eksperckie w postaci konsultacji dotyczących tematyki funduszowej, zarówno w kwestiach technicznych, jak i przyrodniczych. Możliwe będzie także przeprowadzenie audytu przedrealizacyjnego w miejscu projektu. Pomoże on określić zasadność i prawidłowość planowanych prac.

W ramach wsparcia „Punkt dla Przyrody” oferuje udział w bezpłatnych szkoleniach i warsztatach dla tych, którzy dopiero planują aplikowanie o środki z funduszy europejskich oraz tych, którzy są beneficjentami. Główne obszary tematyczne szkoleń to: aplikowanie o środki UE, zamówienia publiczne i w trybach konkurencyjnych, procedury OOŚ, prawo budowlane, rozliczanie projektów, trwałość i zamykanie projektów, szczególne wytyczne takie jak: dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, promocja, RODO oraz wizyty studyjne i wymiana najlepszych praktyk.

Punkt już działa i jest zlokalizowany w siedzibie CKPŚ w Warszawie, przy ul. Kolejowej 5/7.