Start W ośrodku odbył się instruktaż dziania barci i kłód bartnych