Projekt CKPŚ w finale europejskiego konkursu

Projekt LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”, koordynowany przez CKPŚ w latach 2012-2014, został wybrany do grona 23 finalistów konkursu European Natura 2000 Award.
28.06.2016 | Anna Krasoń, Zespół Informacji i Promocji CKPŚ

Projekt LIFE+ „Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach Natura 2000 – promocja najlepszych praktyk”, koordynowany przez CKPŚ w latach 2012-2014, został wybrany do grona 23 finalistów konkursu European Natura 2000 Award.

Gala finałowa European Natura 2000 Award odbyła się 21 maja w Brukseli. W ceremonii rozdania nagród uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych oraz Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Certyfikat udziału w konkursie odebrał Janusz Zaleski, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.bestpractice-life.pl

Wraz z projektem Lasów Państwowych do grona finalistów trafiły również dwa inne polskie projekty: „Bubobory” oraz kampania „Misja Natura”.

W tym roku europejskie Nagrody Natura 2000 zostały przyznane po raz drugi, w pięciu kategoriach. Otrzymują je przedsięwzięcia skupiające się na zarządzaniu obszarami Natura 2000 oraz ochronie przyrody, podnoszące świadomość ekologiczną Europejczyków, a zarazem mające pozytywny wpływ na funkcjonowanie lokalnej gospodarki. Laureatów wybierają w otwartym głosowaniu internauci.

Powstaniu nagrody przyświecała idea popularyzacji wiedzy o sieci Natura 2000, o której wg ostatnich badań słyszało tylko 27% respondentów. Jej obszary obejmują rozmaite ekosystemy na całym kontynencie, uznane za najważniejsze dla zachowania bioróżnorodności i chronione dla przyszłych pokoleń.

W ramach projektu CKPŚ powstały filmy przyrodnicze z serii „Ocalony świat”: