Prawo w lesie podczas dni otwartych

Ponad pół tysiąca uczniów z trójmiejskich szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w Drugich Dni Otwartych dla Klas Mundurowych. Na zaproszenie KWP w Gdańsku leśnicy uczestniczyli w tych dniach otwartych.
28.07.2017 | Jacek Leszewski, rzecznik prasowy RDLP w Gdańsku

Ponad pół tysiąca uczniów z trójmiejskich szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział w Drugich Dni Otwartych dla Klas Mundurowych. Na zaproszenie KWP w Gdańsku leśnicy uczestniczyli w tych dniach otwartych.

Uczniowie z trójmiejskich szkół stawili się na teren Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Gdańsku. Do udziału w Drugich Dniach Otwartych dla Klas Mundurowych  zaproszeni zostali także leśnicy, którzy we współpracy z Policją przygotowali kampanię pod hasłem „Prawo w lesie” będącym przewodnim tematem wydarzenia. Podczas inaugurującej ją prezentacji, którą obejrzeli i wysłuchali wszyscy adepci różnych służb, których zadaniem jest utrzymanie porządku i bezpieczeństwa, zaprezentowany został przygotowany specjalnie na tę okazję folder informujący o zasadach udostępniania lasów i odpowiedzialności za brak ich poszanowania.

Wiedza na ten temat, w odróżnieniu od znajomości np. przepisów związanych z ruchem drogowym, nie jest niestety zbyt powszechna. Jej przybliżenie przyszłym stróżom prawa było głównym celem spotkania. Nie mniej ważnym przesłaniem kampanii jest uświadomienie młodym ludziom odpowiedzialności za popełnione czyny niedozwolone i potencjalnie możliwych następstw tych czynów, które poprzez zapisy w policyjnych i sądowych rejestrach mogą poważnie wpłynąć na ich dalszy rozwój zawodowy i funkcjonowanie w społeczeństwie. Adresowana do młodzieży impreza nie mogła odbyć się bez atrakcji i pokazów. Wśród nich największym zainteresowaniem cieszyły się pokazy tresury policyjnych psów, jeździeckich umiejętności funkcjonariuszy na motocyklach oraz prezentacje różnego rodzaju pojazdów specjalistycznych i ich wyposażenia.

Wśród namiotowych stoisk takich służb jak Policja, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Straż Miejska, Żandarmeria Wojskowa i Służba Celna namiot Lasów Państwowych wzbudzał duże zainteresowanie młodzieży. Umundurowani leśnicy i wozy patrolowe Straży Leśnej na co dzień nie są spotykani na ulicach miast. Jako że uczestnicy imprezy to ludzie, stojący w obliczu wyboru swojej zawodowej przyszłości, wśród zadawanych pytań przeważały te, jak zostaje się leśnikiem i na czym polega ta praca. Czy leśnicy mają swoje wojsko? - pytali na widok uzbrojonych strażników leśnych.

Organizowana wspólnie z Policją akcja „Prawo w lesie” jest realizacją założeń rządowego programu „Razem bezpieczniej”, którego celem jest ograniczenie skali zjawisk i zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia. W dokumencie tym wskazuje się, że „przy współpracy z lokalnymi społecznościami należy dążyć do tworzenia efektywnych lokalnych systemów bezpieczeństwa, (….), w szczególności mając na celu ograniczenie najbardziej dokuczliwej dla obywateli przestępczości pospolitej”.
Niezgodne z prawem korzystanie z lasu
, noszące wspólne miano szkodnictwa leśnego, zaliczyć można do tego rodzaju przestępczości.