W Kostrzycy gromadzą DNA zagrożonych roślin z Puszczy

Leśny Bank Genów Kostrzyca prowadzi innowacyjny projekt identyfikacji i przechowywania DNA najcenniejszych roślin z terenu Puszczy Białowieskiej.
25.01.2018 | Michał Raj, Ewa Kaczmarek, LBG w Kostrzycy

Leśny Bank Genów Kostrzyca prowadzi innowacyjny projekt identyfikacji i przechowywania DNA najcenniejszych roślin z terenu Puszczy Białowieskiej.

Leśny Bank Genów Kostrzyca, jako jednostka organizacyjna Lasów Państwowych, od 1996 roku gromadzi i długotrwale przechowuje w postaci nasion zasoby genowe najcenniejszych obiektów i gatunków drzew i krzewów leśnych oraz gatunków roślin zagrożonych wyginięciem.

Projekt zakłada pozyskanie fragmentów tkanek oraz nasion najcenniejszych roślin z terenu Puszczy Białowieskiej. Oprócz roślin naczyniowych projekt dotyczy również mszaków i paprotników.

Wiele z gatunków wytypowanych do zbioru jest obecnie zagrożonych wyginięciem, stąd zachodzi ogromna potrzeba zabezpieczenia ich zasobów genowych w LBG Kostrzyca.

Przeczytaj też 25 pytań o Puszczę Białowieską

Specjaliści uważają, że w związku z masowym zamieraniem drzewostanów świerkowych na terenie Puszczy Białowieskiej, był to ostatni dzwonek, aby zebrać nasiona oraz części roślin z niektórych stanowisk.
W miejsce podlegających rozpadowi drzewostanów wkroczy roślinność pionierska, np. trzcinnik, która zagłuszy stanowiska cennych gatunków, co w efekcie może doprowadzić do ich zaniku.

Działania takie mają umożliwić opracowanie bazy kodów genetycznych, czyli barkodów DNA, oraz klucza  do identyfikacji gatunkowej roślin.
Próbki nasion najcenniejszych gatunków z Puszczy Białowieskiej już zostały zdeponowane w specjalnie przystosowanych chłodniach w temperaturze -10°C oraz -20°C, a także w temperaturach kriogenicznych w ciekłym azocie.

Projekt, który rozpoczął się w ubiegłym roku, jest finansowany z funduszu leśnego.