Powstaje plan zabezpieczenia Puszczy

Trwają prace nad planem zabezpieczenia pożarowego Puszczy Białowieskiej. To ważny element zintegrowanego planu zarządzania obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.
18.12.2019 | Adam Pawłowski, Wydział Ochrony Lasu RDLP w Białymstoku

Trwają prace nad planem zabezpieczenia pożarowego Puszczy Białowieskiej. To ważny element zintegrowanego planu zarządzania obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.

- Z uwagi na stan Puszczy Białowieskiej plan przeciwpożarowy zabezpieczenia i gaszenia pożarów lasu jest dla nas priorytetowy. To jeden z dokumentów dopełniających zintegrowany plan zarządzania obiektem – wyjaśnia Adam Pawłowski, ekspert ds. pożarnictwa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Plan został przygotowany na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez zespół prof. Ryszarda Szczygła, kierownika Laboratorium Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, Białowieskim Parkiem Narodowym, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i zatrudnionych przez nie zagranicznych ekspertów Anji Hoffmann (Niemcy) i prof. Dominika Kułakowskiego (USA), którzy wzięli udział w pracach nad planem.

Więcej informacji o sytuacji w Puszczy Białowieskiej

Wspomniani eksperci wzięli udział w wizji terenowej, podczas której przedstawiono problematykę zagrożenia pożarowego i gaszenia pożarów w Puszczy Białowieskiej. Ich spostrzeżenia zgłoszone podczas wizji zostały uwzględnione w dokumencie.

Profesjonalizm polskich służb związanych z ochroną przeciwpożarową lasu oraz dotychczasowe działania leśników dążących do zmniejszenia zagrożenia pożarowego w Puszczy Białowieskiej zostały docenione przez zagranicznych ekspertów. Po przeprowadzonej kilkanaście dni przed spotkaniem wizji terenowej, zobowiązali się oni do przedstawienia rekomendacji. Wnioski te trafiły do leśników i zespołu prof. Szczygła kilka godzin przed spotkaniem.

Podczas spotkania, które odbyło się 12 grudnia w siedzibie Białowieskiego Parku Narodowego, rekomendacje dotyczące planu przedstawili także przedstawiciele organizacji pozarządowych: Adam Bohdan z Fundacji Dzika Polska i Tomasz Pezold Knezevic z Fundacji WWF Polska. Przedstawiciele NGO podkreślili, że nie mają zastrzeżeń do dokumentu z merytorycznego punktu widzenia i w dużej mierze jest on zgodny z rekomendacjami powołanych przez nich ekspertów.

Dyskusję wywołał wniosek NGO dotyczący kontrolowanego wypalania obszarów z bujną pokrywą trawiastą. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej zauważyli, że byłby problem z zabezpieczeniem takiego. Wskazywali na doświadczenia w innych krajach, m.in. w Szwecji, gdzie takie prace prowadzi się na obszarach wysp czy półwyspów, co w naturalny sposób uniemożliwia rozprzestrzenianie się ognia.

Należy dodać, że 16 grudnia opracowany dokument trafił do Ministerstwa Klimatu. Zostanie on włączony do zintegrowanego planu zarządzania obiektem Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO.