Pracowita sobota w gdańskim nadleśnictwie

Mieszkańcy Gdańska wspólnie z leśnikami 7 maja posadzili w leśnictwie Matemblewo niemal 10 tys. dębów. Ta rodzinna impreza odbyła się w otoczeniu drzew, które zostały posadzone ponad 120 lat temu.
28.06.2016 | Łukasz Plonus, Witold Ciechanowicz, Nadleśnictwo Gdańsk

Mieszkańcy Gdańska wspólnie z leśnikami 7 maja posadzili w leśnictwie Matemblewo niemal 10 tys. dębów. Ta rodzinna impreza odbyła się w otoczeniu drzew, które zostały posadzone ponad 120 lat temu.

Zadanie nie należało do łatwych, było niezwykle czasochłonne i wymagało ogromnej pracy. To jednak, jak zapewniają leśnicy, nie przeszkadzało mieszkańcom w solidnym wykonaniu pracy.

Całe rodziny przez kilka godzin przychodziły do podgdańskiego leśnictwa Matemblewo, gdzie czekali leśnicy z łopatami i roślinami. Każdy, kto zasadził jedną z blisko 10 tys. sadzonek dębu, otrzymał certyfikat potwierdzający udział w akcji. Po ciężkiej pracy na pomocników tamtejszych leśników czekała grochówka i kiełbaski, które można było upiec przy ognisku.

Wspólnie sadzenie lasu, to nie była jedyna okazja do spotkania się mieszkańców z tamtejszymi leśnikami. Podczas akcji podpisano również porozumienie w sprawie realizacji koncepcji zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w granicach Gdańska.

Więcej szczegółów dotyczących koncepcji dostępnych jest na stronie Biura Rozwoju Gdańska.

Wspólnie wypracowana koncepcja, zakłada stworzenie strefy buforowej pomiędzy terenami mieszkaniowymi a terenami leśnymi zarządzanymi przez Nadleśnictwo Gdańsk, a będącymi obszarem Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Najważniejszymi założeniami projektu są ochrona lasów, zachowanie ich ciągłości i zrównoważone korzystanie ze wszystkich funkcji lasu. Porozumienie to jest efektem współpracy mieszkańców Gdańska z Biurem Rozwoju Gdańska, Nadleśnictwem Gdańsk i Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym.

- Zależy nam, aby osoba, która chce skorzystać z lasu mogła to zrobić w sposób komfortowy, a las, który graniczy z dużym miastem nie ucierpiał na tym sąsiedztwie - mówi Jerzy Fijas, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej RDLP w Gdańsku, który jest jednym z sygnatariuszy porozumienia. - Dzięki projektowi zaradzimy zaśmiecaniu i dzikiej eksploracji lasu. Porozumienie, które podpisaliśmy jest szansą na koegzystencję miasta i lasu - dodaje Jerzy Fijas.

Podpisany dokument dotyczy głównie zagospodarowania na cele rekreacyjne i sportowe aż 15 obszarów w pobliżu wejść do lasów. Zmiany te zostaną wprowadzone w okolicach m.in. Stawu Młyńskiego, dawnego Poligonu Wojskowego przy Zbiorniku Jasieńskim, Złotej Karczmy, Leśnej Góry czy Matemblewo Sanktuarium.

Sygnatariuszami porozumienia są Gmina Miasta Gdańska, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych, w której imieniu podpis składali Jerzy Fijas, zastępca dyrektora RDLP w Gdańsku, oraz Marek Zeman, nadleśniczy Nadleśnictwa Gdańsk.