Podsumowano pszczeli projekt

Odbudowa kolonii dzikich pszczół oraz ochrona augustowskiej odmiany pszczoły, to jedne z wielu efektów właśnie zakończonego projektu „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach”.
28.06.2016 | Anna Jakimiuk, RDLP w Białymstoku

Odbudowa kolonii dzikich pszczół oraz ochrona augustowskiej odmiany pszczoły, to jedne z wielu efektów właśnie zakończonego projektu „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach”.

W projekcie, który rozpoczął się dwa lata temu, wzięły udział nadleśnictwa: Augustów, Browsk, Maskulińskie i Supraśl. Działania miały wspomóc ideę odtworzenia tradycyjnego bartnictwa oraz odnowę populacji dzikich pszczół zamieszkujących na terenie czterech puszcz: Augustowskiej, Białowieskiej, Knyszyńskiej i Piskiej.

W założeniach programu znalazł się zapis, że łącznie na terenie czterech nadleśnictw powstanie 20 barci i kłody bartne (w każdym nadleśnictwie po dwie barcie i trzy kłody). Udało się jednak stworzyć aż 35 domów dla tych pożytecznych owadów. Najwięcej na terenie Nadleśnictwa Augustów, gdzie utworzono cztery barcie i 16 kłód bartnych.

W odtwarzaniu tradycji bartnictwa polskim leśnikom pomagali bartnicy z parku narodowego Szulgan-Tasz w Baszkirii na Uralu w Rosji. To oni uczyli Polaków budowy kłód bartnych oraz barci i pokazywali, jak należy opiekować się leśnymi pszczołami. Wiedza ta została bardzo dobrze wykorzystana, gdyż we wszystkich nadleśnictwach połowa z przygotowanych barci i kłód została już zasiedlona przez pszczoły.

Efektem kończącego się właśnie projektu jest odbudowa całych kolonii dzikich pszczół, ochrona augustowskiej odmiany pszczoły, która jest jedynym zachowanym dzikim gatunkiem pszczół w Europie oraz stworzenie podstaw prawnych bartnictwa.

Zobacz stronę projektu „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach"

Jednym z najistotniejszych punktów projektu było uświadomienie społeczeństwu roli jaką pszczoły odgrywają w ekosystemie. W czasach, gdy pszczoły masowo wymierają na każdym kontynencie, ten projekt miał niezwykłą wagę. Pozostałe założenia projektu to przede wszystkim tworzenie ścieżek edukacyjnych, szkolenia potencjalnych bartników, badania naukowe (dotyczące m.in. genetyki pszczół leśnych), analizy prawne oraz budowa barci i kłód bartnych.

Podczas konferencji podsumowującej projekt (odbyła się 7 kwietnia w Akademii Supraskiej w Supraślu) prof. Beata Madras-Majewska z SGGW omówiła kondycję zdrowotną pszczół zasiedlających barcie i kłody usytuowane we wcześniej wspomnianych nadleśnictwach. Następnie o określeniu przynależności rasowej pszczół pochodzących z tych barci opowiadała Łucja Skonieczna ze Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt w Bydgoszczy. Część referatową zakończyło omówienie wybranych zagadnień spornych wpływu prowadzenia działalności bartnej na możliwość odrodzenia dzikiej pszczoły. Prelekcję poprowadzili Dariusz Ostrowski i Marta Czech, doktoranci Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

Wszyscy partnerzy projektu zrelacjonowali również działania, które udało się im zrealizować. Są to między innymi specjalne programy edukacyjne. Wykonano ekspozycje, punkty i ścieżki edukacyjne we wszystkich nadleśnictwach biorących udział w projekcie. Do korzystania z przygotowanej oferty terenowej zachęcają publikacje w formie przewodników i albumów. Promocji idei odtwarzania bartnictwa służyła specjalna strona internetowa, będąca bazą danych i źródłem bieżących informacji. Dzięki kamerom zamocowanym przy kłodach bartnych w nadleśnictwach Augustów i Browsk, życie pszczół można było podglądać na żywo.

Dwuletni projekt „Tradycyjne bartnictwo ratunkiem dzikich pszczół w lasach", to wspólne działania nadleśnictw: Augustów, Browsk, Maskulińskie i Supraśl. Lasy Państwowe przeznaczyły na projekt 200 tys. zł. Partnerami współpracującymi była Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Realizacja tego unikatowego projektu była możliwa dzięki finansowaniu z funduszy norweskich przy wsparciu środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, w ramach Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.