Nowe zarządzenie dotyczące Rady Leśnictwa

Maciej Grabowski, minister środowiska, podpisał nowe zarządzenie dotyczące zasad powołania Rady Leśnictwa.
28.06.2016

Maciej Grabowski, minister środowiska, podpisał nowe zarządzenie dotyczące zasad powołania Rady Leśnictwa.

Rada Leśnictwa jako organ pomocniczy Ministerstwa Środowiska ma opiniować i doradzać w sprawach dotyczących leśnictwa. To w zakresie obowiązków Rady jest opiniowanie i kreowanie kierunków polityki leśnej, ocena realizacji założeń Narodowego Programu Leśnego czy też rekomendowanie kierunków działalności realizowanych przez PGL Lasy Państwowe.

W skład organu doradczego wchodzą przedstawiciele ministra środowiska oraz grono ekspertów rekomendowanych m.in. przez Instytut Badawczy Leśnictwa, PGL Lasy Państwowe, Związek Pracodawców Polskich Parków Narodowych i dyrektora Biura Nasiennictwa Leśnego.

W Radzie będzie zasiadać do 30 osób, obecnie trwają prace nad ustaleniem nowego składu. Nowo podpisane zarządzenie oznacza, że przestaje obowiązywać dokument z 18 listopada 2002 r.