W Obornikach powstał las modelowy

Aż 17 podmiotów podpisało deklarację w sprawie utworzenia Lasu Modelowego w Obornikach. To pierwszy tego typu projekt, który ruszy na terenie Polski.
28.06.2016 | Jarosław Bator, Nadleśnictwo Oborniki

Aż 17 podmiotów podpisało deklarację w sprawie utworzenia Lasu Modelowego w Obornikach. To pierwszy tego typu projekt, który ruszy na terenie Polski.

Na terenie Lasu Modelowego – jak wyjaśniają pracownicy Nadleśnictwa Oborniki, które było inicjatorem utworzenia takiego obszaru - wszystkie działania i decyzje są podejmowane na drodze konsultacji zainteresowanych podmiotów. U podstaw koncepcji lasów modelowych, jak dodaje koordynator projektu, znajduje się partnerstwo oraz dobrowolne zaangażowanie stron.

Las Modelowy na terenie podpoznańskiego nadleśnictwa powstał wokół doliny rzeki Wełny. – Teren ten okazał się dobrym poligonem doświadczalnym. Udało nam się zachęcić do współpracy samorządowców, naukowców, kajakarzy, miłośników nordic walking, wędkarzy, leśników, rolników, meliorantów, organizacje pozarządowe i strażników przyrody. Każda z tych grup społecznych jest zainteresowana tym, by korzystać z dobrodziejstw lasu i wody – przyznaje Włodzimierz Kowal, nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki.

Przypomnijmy. Na początku 2012 r. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu rozpoczęła realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionu Morza Bałtyckiego. Partnerami przedsięwzięcia, oprócz Polski, była Estonia, Finlandia, Łotwa, Rosja, Białoruś i Szwecja.
Poznańska dyrekcja LP zrealizowała działa w czterech pakietach tematycznych, m.in. koncepcja Lasu Modelowego, zagospodarowanie turystyczne obszarów leśnych oraz gospodarka wodna na terenach leśnych.

Projekt został zakończony w marcu ubiegłego roku. Także w 2014 r., po otrzymaniu zgody od Dyrekcji Generalnej LP, nadleśnictwo uzyskało status kandydata. Obecnie trwają prace, aby las w Obornikach został wpisany do Międzynarodowej Sieci Lasów Modelowych.

Więcej o Międzynarodowej Sieci Lasów Modelowych: www.imfn.net

Jak wyjaśniają sygnatariusze Las Modelowy, to nie tylko deklaracje, ale konkretne działania, te zostały opisane w planie strategicznym na lata 2015-2022. Wśród nich wymieniono przywrócenie naturalnego charakteru rzekom Wełnie i Flincie, a tym samym odtworzenie miejsca rozrodu różnych gatunków ryb

- Chcemy, aby obszar ten był atrakcyjny dla turystów, dlatego zostaną przygotowane przejścia dla kajakarzy w miejscach, w których dziś są bariery infrastrukturalne. Skoordynowane  działania na rzecz turystyki pozwolą zmniejszyć presję człowieka na las i rzeki – wyliczają leśnicy.

Koncepcja Lasu Modelowego powstała na początku lat 90. ubiegłego wieku w Kanadzie. Obecnie funkcjonują w ponad 30 krajach na całym świecie, najwięcej w Ameryce Południowej, w Europie powstały m.in. w Szwecji i Finlandii.