Start W wędrówce do zbiornika żółwie są narażone na ataki drapieżników