Pierwsze kroki żółwia

Jesień to szczególny czas dla żółwia błotnego, wtedy młode osobniki wylęgają się z jaj. Na terenie Nadleśnictwa Chełm (RDLP w Lublinie) prowadzona jest czynna ochrona tego gatunku.
26.10.2017 | Mateusz Kliszcz, Nadleśnictwo Chełm

Jesień to szczególny czas dla żółwia błotnego, wtedy młode osobniki wylęgają się z jaj. Na terenie Nadleśnictwa Chełm (RDLP w Lublinie) prowadzona jest czynna ochrona tego gatunku.

Okres składania jaj żółwia błotnego (Emys orbicularis) przypada na maj i czerwiec. Dla samic tego gatunku jest to wielka wyprawa, gdyż muszą oddalić się nawet kilka kilometrów od macierzystego zbiornika wodnego, by w specjalnie wybranych, odpowiednio nasłonecznionych i suchych miejscach założyć gniazda i złożyć jaja.

Więcej o ochronie żółwia błotnego w Echach Leśnych"

Zakładanie gniazda polega na rozkopywaniu tylnymi łapami twardej gleby na głębokość 12 – 16 cm. Wykopana przestrzeń swym przekrojem przypomina gruszkę o średnicy 10 cm z prowadzącym tunelem o średnicy 5 cm. Następnie samica do gniazda wkłada łapę, po której staczają się złożone jaja.

W każdym gnieździe znajduje się od kilku do nawet 16 jaj, każde jest starannie ułożone. Następnie żółwica maskuje gniazdo i wraca do zbiornika wodnego. Młode żółwie wylęgają się we wrześniu i październiku, a w chłodniejszych obszarach kraju na wiosnę przyszłego roku.

Młode osobniki po wylęgu wygrzebują się na powierzchnię gleby i docelowo udają się do zbiorników wodnych. Niestety są narażone na ataki  wielu naturalnych wrogów, np. ptaków z rodziny krukowatych. Dlatego w wielu miejscach występowania żółwia błotnego prowadzi się czynną ochronę.

Na terenie Nadleśnictwa Chełm w pięciu leśnictwach występuje dziesięć stref ochronnych żółwia błotnego. Prowadzona jest tam czynna ochrona żółwia błotnego. W ramach tych działań - założone wiosną gniazda - zabezpiecza się siatką. Młode osobniki, po wydostaniu się na powierzchnie pozostają pod siatką. Natomiast obserwacja gniazd jest prowadzona codziennie, a żółwie przenoszone do pobliskiego zbiornika.

Dzięki takim działaniom zwiększa się szansę na przeżycie młodych żółwi, a tym samym zwiększenie liczebności populacji tego rzadkiego gatunku gadów.