Otwarcie Izby Pamięci [WIDEO]

W siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 16 listopada otwarto Izbę Pamięci Lasów Państwowych.
28.07.2017

W siedzibie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych 16 listopada otwarto Izbę Pamięci Lasów Państwowych.

Sala podzielona jest na dwie części -  historyczną pokazującą dawne atrybuty leśnika, a także multimedialną, gdzie wyświetlane są informacje historyczne i edukacyjne. 

Ponadto w sali pamięci przewidziane są wystawy czasowe, które będą zmieniać się co kwartał. Pierwsza została poświęcona Danucie Siedzikównie, pseudonim Inka. Na uroczystościach zjawiła się najbliższa rodzina Inki, która przekazała część rodzinnych pamiątek. Zostaną one dołączone do eksponatów wystawianych w Izbie Pamięci. Uroczystość zakończyła projekcja filmu „Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć" w reżyserii Jacka Frankowskiego.

Na uroczystościach pojawili się dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski, ksiądz duszpasterz Lasów Państwowych Tomasz Duszkiewicz i zaproszeni kombatanci.

Izbą opiekuje się Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.