Oświadczenie w sprawie reportażu "Dary lasów" w programie TVN "Czarno na białym"

Lasy Państwowe oświadczają, że reportaż „Dary lasów” emitowany w programie TVN „Czarno na białym” zawiera nieprawdziwe informacje i manipulacje, których autorzy programu dokonali w sposób celowy, chcąc - w opinii Lasów Państwowych - świadomie zdyskredytować przedsiębiorstwo i społeczną misję polskich leśników.
08.12.2022

Lasy Państwowe oświadczają, że reportaż „Dary lasów” emitowany w programie TVN „Czarno na białym” zawiera nieprawdziwe informacje i manipulacje, których autorzy programu dokonali w sposób celowy, chcąc - w opinii Lasów Państwowych - świadomie zdyskredytować przedsiębiorstwo i społeczną misję polskich leśników.

Lasy Państwowe oświadczają, że przeciwko autorom reportażu zostaną podjęte odpowiednie kroki prawne. 
Lasy Państwowe oświadczają także, że konkurs „Drewno jest z lasu” służy wyłącznie promocji drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca, tego typu konkursy leśnicy organizują od dziesięcioleci, wspierając lokalne społeczności w całej Polsce, a każdy taki konkurs przebiega zgodnie z przepisami i pod pełną kontrolą prawników.
Lasy Państwowe nie zgadzają się z tezami postawionymi w reportażu „Dary lasów” i dementują podane tam nieprawdziwe informacje i manipulacje.

Nieprawdą jest, że „zasady tego konkursu nie były jasne i przejrzyste, a obdarowani nie będą musieli rozliczać się z otrzymanych pieniędzy”. W rzeczywistości regulamin konkursu był i jest publicznie dostępny, jego warunki są całkowicie transparentne i jasne, zostały one opracowane przez renomowanych prawników i nie odbiegają od warunków obowiązujących przy innych tego typu konkursach. Także każdy beneficjent konkursu, zanim otrzyma zwrot środków, musi swój projekt zrealizować, a następnie przejść jego pozytywną weryfikację.

Nieprawdą jest, że formularz był przygotowany wadliwie i zmieniono go w trakcie trwania konkursu - w rzeczywistości formularz zawierał wszystkie niezbędne punkty, a jedynie komisja konkursowa wystąpiła do kilku podmiotów o dodatkowe informacje, bowiem uznała, że są one niezbędne do rzetelnego rozpatrzenia wniosków.

Nieprawdą jest, że w jednym przypadku przyznano kwotę wyższą niż poprosił sam wnioskodawca. Nie było takiej sytuacji.

Nieprawdą jest, że konkurs premiował działania promocyjne typu „ogłoszenie z kościelnej ambony” czy „umieszczenie tabliczki” z informacją o konkursie.

Nieprawdziwe jest też stwierdzenie w reportażu, że w jednym przypadku opis działań promocyjnych wartych 100 tysięcy złotych streszczało hasło: „Drewno jest z lasu”. W rzeczywistości wnioski zawierały szczegółowe opisy proponowanych działań promocyjnych, zaś w kilku przypadkach komisja poprosiła o dodatkowe informacje właśnie po to, by mieć podstawy do pełnej i profesjonalnej oceny zgłoszonego projektu.

Nieprawdą jest, że komisja akceptowała wnioski na projekty, które były już zrealizowane. Nie było i nie mogło być takiej sytuacji, bo wprost wykluczał to regulamin konkursu.

Nieprawdą jest, że przyznawano środki na działania, które nie były związane z drewnem - np. złocenia. Nie było takiej sytuacji, każdy zaakceptowany wniosek jest ściśle związany z drewnem.

Nieprawdą jest, że konkursem „sterowała” jedna osoba - komisja konkursowa podejmowała decyzje kolegialnie, a na protokołach są podpisy członków komisji.

Nieprawdą jest, że o konkursie informowali wyłącznie politycy w swoich okręgach. W rzeczywistości ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane w Internecie, w tym samym miejscu, co wszystkie ogłaszane do tej pory konkursy Lasów Państwowych.

Nieprawdą jest, jakoby w konkursie odrzucono wszystkie wnioski cerkwi. W rzeczywistości do ogólnopolskiego, dostępnego dla każdego konkursu zgłosiła się parafia prawosławna i komisja konkursowa przyznała jej 100 tysięcy złotych na zrealizowanie promocyjnego projektu.

Lasy Państwowe zwracają się do mediów w całej Polsce z prośbą o niepowielanie nieprawdziwych informacji publikowanych przez realizatorów programu „Czarno na białym”.