Oświadczenie w sprawie konkursu „Drewno jest z lasu”

Głównym celem konkursu zorganizowanego przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jest promocja drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca. Konkurs ma m.in. promować obiekty architektury drewnianej, które mają szczególne znaczenie historyczne, kulturowe i społeczne dla lokalnych społeczności.
25.10.2022

Głównym celem konkursu zorganizowanego przez Centrum Informacyjne Lasów Państwowych jest promocja drewna jako naturalnego i odnawialnego surowca. Konkurs ma m.in. promować obiekty architektury drewnianej, które mają szczególne znaczenie historyczne, kulturowe i społeczne dla lokalnych społeczności.

Konkurs był ogólnopolski, otwarty dla wszystkich podmiotów, a jego jasne, obiektywne kryteria zawierał regulamin, wciąż dostępny na stronie internetowej. O przyznaniu nagród decydowała specjalna komisja złożona ze specjalistów Ośrodka Kultury Leśnej, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Centrum Informacyjnego Lasów Państwowych. 

Nieprawdą jest, jak podają niektóre media, że Lasy Państwowe przeznaczyły na konkurs środki w wysokości 100 milionów złotych. Maksymalny budżet opiewał na 11 mln zł. Nieprawdą jest, że nagrody zostały wypłacone Kościołowi. Wśród 118 zwycięskich podmiotów znalazły się m.in. parafie. Podmioty te skupiają mieszkańców lokalnych społeczności, a nagrodzone projekty są skierowane dla wszystkich członków danej społeczności.

Nieprawdą jest, jakoby jedynym obowiązkiem zwycięskiego podmiotu było wywieszenie tabliczki z informacją o fundatorze nagrody. W rzeczywistości zwycięskie projekty, w tym właśnie parafie, przewidują wiele konkretnych działań promocyjnych, m.in. organizację warsztatów i wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z lokalnych szkół, koncerty z wykorzystaniem instrumentów drewnianych, organizację konferencji naukowych czy wydanie albumów poświęconych zabytkowej architekturze drewnianej. 

Dopiero po zrealizowaniu opisanego we wniosku zadania i jego pozytywnej weryfikacji beneficjent otrzyma zwrot środków w ramach zawartej umowy. Dlatego ostateczna wydatkowana suma może być zdecydowanie niższa.