Odwołanie związkowca wz. z podejrzeniem przestępstwa

Prominentny działacz związkowy został odwołany ze stanowiska pracy w wyniku działań kontrolnych w jednym z nadleśnictw. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczy możliwość wyrządzenia Skarbowi Państwa szkody finansowej wielkich rozmiarów.
09.07.2024

Prominentny działacz związkowy został odwołany ze stanowiska pracy w wyniku działań kontrolnych w jednym z nadleśnictw. Zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa dotyczy możliwość wyrządzenia Skarbowi Państwa szkody finansowej wielkich rozmiarów.

Strata finansowa miałaby wynosić ponad milion złotych, a sam związkowiec pełnił kierownicze stanowisko w strukturze Lasów Państwowych.

Nowe kierownictwo LP od początku podkreśla potrzebę rozliczenia przeszłości. Dlatego też konsekwentnie przeprowadza audyty, mierząc się z trudnymi wątkami z przeszłości, które rzutują nie tylko na wizerunek całej organizacji, ale i każdego leśnika.

Zastępca Dyrektora Generalnego ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej, Jerzy Fijas wzywa związki zawodowe do rzeczywistego włączenia się w proces naprawy i odbudowy dobrego imienia LP. - Apelujemy o uczciwe rozliczenie przeszłości i nierozkładanie parasola ochronnego nad działaczami, którzy mogli mieć związek z działaniem na szkodę Lasów. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za dobre imię organizacji.