O Lasach bez zmian

Podczas środowego głosowania w Sejmie posłowie nie przyjęli projektu zmian w Konstytucji RP dotyczących Lasów Państwowych.
28.06.2016

Podczas środowego głosowania w Sejmie posłowie nie przyjęli projektu zmian w Konstytucji RP dotyczących Lasów Państwowych.

Propozycja zakładała, że lasy, które są własnością Skarbu Państwa nie podlegałyby przekształceniom własnościowym z wyjątkiem uzasadnionego celu publicznego. Wyjątki od tej zasady określałaby ustawa. Według wnioskodawców grunty miałby być przejmowane jedynie pod inwestycje publiczne lub związane z obronnością kraju. Część posłów uważała, że jest to furtka do prywatyzacji lasów.

Ustawę o zmianie konstytucji Sejm uchwala większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Za zmianą zapisów w ustawie zasadniczej opowiedziało się 291 posłów, 150 było przeciw, do większości konstytucyjnej zabrakło pięciu głosów.

Posłowie odrzucili także poprawkę PiS, która zakazywała jakichkolwiek przekształceń własnościowych w lasach należących do państwa. Przedstawiciele tej partii wyjaśniali, że proponowane zapisy niedostatecznie zabezpieczają grunty leśne należące do Skarbu Państwa przed prywatyzacją.