Nowy standard FSC dla Polski

2 lipca został opublikowany nowy standard FSC odpowiedzialnej gospodarki leśnej dla Polski. Zacznie on obowiązywać od 1 października 2024 roku.
10.07.2024

2 lipca został opublikowany nowy standard FSC odpowiedzialnej gospodarki leśnej dla Polski. Zacznie on obowiązywać od 1 października 2024 roku.

Certyfikacja gospodarki leśnej FSC w Polsce jest obecna od ponad 25 lat. Posiadanie certyfikatu FSC potwierdza, że dana instytucja wdrożyła standardy FSC i las jest zarządzany w sposób chroniący naturalny ekosystem i korzystny dla lokalnej społeczności oraz pracowników, a jednocześnie opłacalny ekonomicznie. Wdrożenie standardu jest potwierdzane poprzez niezależne audyty, których wyniki są dostępne publicznie, co zwiększa transparentność.

Nowy standard FSC wchodzi w życie 1 października 2024 r., a okres przejściowy będzie obowiązywał do 30 września 2025 r. W okresie przejściowym obowiązywać będą oba standardy: nowy oraz dotychczasowy (z 2013 r.). Po okresie przejściowym nowy standard całkowicie zastąpi dotychczasowy standard krajowy. Jednostki, które posiadają certyfikat FSC i będą chciały kontynuować certyfikację, będą przechodzić audyt według wymagań nowego standardu w trakcie trwania 12-miesięcznego okresu przejściowego.

Posiadanie certyfikatu FSC przez Lasy Państwowe to jeden z postulatów naszych partnerów z branży drzewnej i samorządów. Stąd nasze zaangażowanie by odbudować nowe relacje z FSC Polska. Jednocześnie cały czas pamiętamy o tym, by podczas zawierania umów, w pełni zabezpieczyć interes Skarbu Państwa i Lasów Państwowych – mówi Jerzy Fijas, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych ds. zrównoważonej gospodarki leśnej.

Obowiązujący w Polsce standard FSC z 2013 r. poddawany był rewizji od 2018 r. Zaangażowani w nią byli interesariusze z różnych środowisk, reprezentujący różne poglądy. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele zarządców lasów, branży drzewnej, pracowników leśnych, społeczności naukowej, organizacji pozarządowych, fundacji i stowarzyszeń, a także osoby prywatne. Przeprowadzone zostały testy terenowe, liczne konsultacje publiczne oraz spotkania.

- Dzięki zaangażowaniu wielu leśników we wdrażanie dobrowolnego systemu certyfikacji FSC, zaadaptowane do krajowych warunków wymogi dotyczące m.in. zachowania bioróżnorodności, ochrony praw pracowniczych i prowadzenia konsultacji z lokalnymi społecznościami sprawiają, że lasy certyfikowane w Polsce są i będą zarządzane zgodnie z najwyższymi wymogami międzynarodowego systemu, jakim jest FSC. Jednocześnie pozwolą zapewnić stabilne i zrównoważone źródło surowca dla przemysłu drzewnego – mówi Karolina Tymorek, dyrektorka FSC w Polsce.

Dla pracowników firm leśnych nowy standard oferuje dodatkowe korzyści względem standardu aktualnie obowiązującego. Istotna zmiana polega na poszerzeniu definicji pracownika i obejmuje osoby zatrudnione w pracy leśnej na różne sposoby – od etatu po podwykonawstwo czy pracę sezonową. Nowy standard wprowadza także pojęcie „płacy umożliwiającej utrzymanie”. Ważnym elementem standardu jest także wymóg dotyczący wyboru wykonawcy prac leśnych przy uwzględnieniu nie tylko ceny wykonania prac, ale i innych cech oferty – wyjaśnia Marek Rzońca, koordynator FSC ds. leśnictwa.

W Lasach Państwowych ważny certyfikat gospodarki leśnej w systemie FSC, świadczący o pozyskaniu drewna w wyniku odpowiedzialnego gospodarowania, posiadają cztery dyrekcje regionalne LP:  w Katowicach, Szczecinie, Szczecinku i Zielonej Górze.

- Standard odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC to ważny element działalności Lasów Państwowych. Naszym celem jest przywrócenie certyfikatu FSC we wszystkich regionalnych dyrekcjach – zapewnia Jerzy Fijas.

Z nowym standardem FSC można zapoznać się TUTAJ.