Nowi lokatorzy Stawów Pietkowskich

W ciągu ostatnich sześciu lat Nadleśnictwo Rudka wsiedliło ponad 6 tys. młodych kaczek krzyżówek.
28.07.2017 | Błażej Safaryn, Nadleśnictwo Rudka

W ciągu ostatnich sześciu lat Nadleśnictwo Rudka wsiedliło ponad 6 tys. młodych kaczek krzyżówek.

Na początku lipca młode kaczki wypuszczono na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny Pietkowo. Tam, w specjalnej wolierze adaptacyjnej kaczki będą przebywały przez pierwsze dwa tygodnie. Następnie zostaną wypuszczone na teren Stawów Pietkowskich, które zajmują obszar 200 ha.

Wsiedlanie kaczek krzyżówek jest prowadzone w ramach prowadzonego od 2011 r. projektu. Program kończy się w tym roku. W ciągu sześciu lat trwania programu, każdego roku wypuszczano ok. tysiąca młodych kaczek. Najmniej w 2014 r., kiedy do woliery adaptacyjnej trafiło 700 sztuk, a najwięcej w 2011 r., wtedy wypuszczono 1500 kaczek.

W tym roku wszyscy nowi lokatorzy Stawów Pietkowskich zostali zaobrączkowani. To ułatwi prowadzenie monitoringu. Każda kaczka otrzymała numer identyfikujący, za pomocą którego można określić wiek, ilość pokonanych kilometrów oraz pochodzenie. Informacje o zaobrączkowanych ptakach są dostępne w Krajowej Centrali Obrączkowania Ptaków prowadzonej przez Stację Ornitologiczną Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Celem programu prowadzonego przez Nadleśnictwo Rudka jest poprawa liczebności populacji kaczki krzyżówki na terenie Stawów Pietkowskich. Od końca lat 80. ubiegłego wieku jest zauważalny wyraźny spadek liczebności tego gatunku. Na zmniejszenie liczebności populacji ma wpływ kilka czynników. Jednym z nich jest obniżenie poziomu wód gruntowych, a także presja drapieżników, w tym obcych i inwazyjnych, takich jak norka amerykańska.