Nowe technologie na pomoc leśnikom

Drony pomogły w oszacowaniu strat i usprawnieniu prac związanych z uprzątaniem drzewostanów po nawałnicy, która na początku lipca zniszczyła na lasy lubelskiego Nadleśnictwa Chotyłów.
31.07.2020 | Paweł Kurzyna, RDLP w Lublinie

Drony pomogły w oszacowaniu strat i usprawnieniu prac związanych z uprzątaniem drzewostanów po nawałnicy, która na początku lipca zniszczyła na lasy lubelskiego Nadleśnictwa Chotyłów.

6 lipca, przez gminę Kodeń przeszły gwałtowne burze. Silny wiatr wyrządził znaczne szkody w leśnictwie Zabłocie, w trudno dostępnym terenie tuż przy granicy z Białorusią. Już wstępne oględziny powierzchni pohuraganowych wykazały, że będą problemy z dokładną weryfikacją rozmiaru szkód.

­
W wielu miejscach plątanina połamanych drzew stwarzała duże zagrożenie dla zdrowia i życia zarówno pracowników nadleśnictwa, jak i zakładów usług leśnych, dlatego zrezygnowaliśmy z klasycznych szacunków brakarskich, na rzecz wykorzystania nowych technologii – wyjaśnia Piotr Musiał, nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów.

Nieoceniona okazała się w tej kwestii wiedza, którą chotyłowscy leśnicy zdobyli podczas szkolenia dla operatorów dronów zorganizowanego przez Nadleśnictwo Rzepin (RDLP w Szczecinie).

 – Przez niespełna dwa dni oglądaliśmy z powietrza teren leśnictwa Zabłocie. Specjalistyczny sprzęt wykonał wiele zdjęć w bardzo dobrej rozdzielczości. Na podstawie zebranego materiału, po konsultacjach z pracownikami  Nadleśnictwa Rzepin, przygotowaliśmy specjalną ortofotomapę. Dzięki niej mogliśmy nanieść uszkodzoną powierzchnię na nasze warstwy leśne i dokonać jej precyzyjnego odwzorowania w programie geoinformatycznym, który wykorzystujemy na co dzień do przetwarzania informacji przestrzennych. Na podstawie obowiązującego planu urządzenia lasu wyliczyliśmy masę powalonego surowca, co dało nam pełny obraz klęski – tłumaczy nadleśniczy.

Dokładna inwentaryzacja szkód wykazała, że lipcowa nawałnica pochłonęła ok. 10 tys. m3 drewna obejmując swoim zasięgiem powierzchnię 158 ha, z czego ponownego odnowienia drzewostanu wymaga obszar przeszło 27 ha. – Nawałnica powaliła przede wszystkim sosny i brzozy w trzeciej klasie wieku. Większość uszkodzonych drzew to wywroty, dlatego ryzyko wystąpienia sinizny nie było tak duże jak w przypadku wiatrołomów – relacjonuje Adam Bronikowski, brakarz regionalny RDLP w Lublinie.

W jak najszybszym uprzątnięciu zalegających złomów i wywrotów pracownikom nadleśnictwa ma pomóc „Strategia postępowania na powierzchniach pohuraganowych w leśnictwie Zabłocie”. To w niej są wytyczne dotyczące zagospodarowania drewna i uproduktywnienia uszkodzonych drzewostanów, mając na względzie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac z zakresu gospodarki leśnej.

Na terenie leśnictwa Zabłocie został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu, dokładne informacje na stronie Nadleśnictwa Chotyłów.

W związku z jej założeniami, po wprowadzeniu zakaz wstępu do lasu na obszarach zagrożonych, w pierwszej kolejności zaczęto udrożniać drogi dojazdowe. To pozwoliło na wprowadzenie ludzi i sprzętu na powierzchnie poklęskowe oraz zabezpieczenie dojazdu dla sił gaśniczych w razie pożaru. Przy pomocy pracowników zakładu usług leśnych wyznaczono miejsca do składowania drewna i rozpoczęto zagospodarowywania surowca na najpilniejszych powierzchniach, na których zalegają najcenniejsze sortymenty.

Analizując możliwości wywozowe staramy się usprawnić proces odbioru pohuraganowego drewna. Do tej pory udało nam się uprzątnąć około tysiąc metrów sześciennych surowca. Planujemy w ciągu trzech miesięcy uporać się z najważniejszymi pracami związanymi z uprzątaniem powierzchni, a cały zalegający surowiec pozyskać do końca bieżącego roku – kończy nadleśniczy Nadleśnictwa Chotyłów.

Możliwości techniczne dronów sprawia, że coraz częściej są one wykorzystywane w leśnictwie i innych dziedzinach nauki z nim związanych. Jak widać dane, które udaje się pozyskać przy ich udziale mogą być po przetworzeniu cennym źródłem informacji pomocnym w realizacji bieżących działań Lasów Państwowych, a do takich należy zaliczyć inwentaryzację szkód spowodowanych przez czynniki abiotyczne i biotyczne.