Nowe stanowisko chronionego goździka

Leśnicy RDLP w Łodzi odnaleźli nowe, dotychczas nieopisane, stanowisko goździka sinego – gatunku zagrożonego wyginięciem.
21.06.2021 | Maciej Siembor, RDLP w Łodzi

Leśnicy RDLP w Łodzi odnaleźli nowe, dotychczas nieopisane, stanowisko goździka sinego – gatunku zagrożonego wyginięciem.

Goździk siny (Dianthus gratianopolitanus) podlega ochronie ścisłej i wymaga ochrony czynnej. Według Polskiej Czerwonej Księgi Roślin na terenie naszego kraju opisano 36 stanowisk tej rośliny.

Większość z nich niestety ma już tylko znaczenie tylko historyczne, prawdopodobnie zostało jedynie 14 stanowisk. Goździk siny jest gatunkiem bardzo wrażliwym. Przegrywa konkurencję z innymi roślinami runa, ginie wskutek postępującej sukcesji, zacienienia przez warstwę podszyt i zwarcie drzewostanu, a wielokrotnie – w wyniku błędów lub nieświadomej działalności człowieka.

 Więcej o programach ochrony wybranych gatunków roślin rzadkich i zagrożonych wyginięciem na terenie województwa łódzkiego

Na terenie RDLP w Łodzi jeszcze pod koniec XX wieku znanych było dziesięć lokalizacji. Do dzisiaj, według Czerwonej Księgi Roślin Województwa Łódzkiego, zachowało się ich tylko pięć. Dlatego odkrycie łódzkich leśników jest tak ważne i stanowi istotny wkład do zasobów wiedzy botanicznej, nie tylko w skali regionalnej, ale i krajowej.

Stanowisko zostało odnalezione pod koniec maja, jednak z ujawnieniem informacji czekano na potwierdzenie oznaczenia gatunku przez eksperta. Po wspólnych oględzinach terenowych z botanikiem, dr. hab. Marcinem Kiedrzyńskim z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, nie ma już żadnych wątpliwości – goździk znaleziony w Nadleśnictwie Poddębice to właśnie goździk siny (Dianthus gratianopolitanus).

Znalezisko jest tym cenniejsze, że w lasach RDLP w Łodzi realizowany jest regionalny program ochrony goździka sinego, opracowany przez botaników z Uniwersytetu Łódzkiego i Ogrodu Botanicznego w Łodzi. Aktywnie uczestniczą w nim łódzkie nadleśnictwa – te, w których jeszcze zachowały się populacje tego gatunku.

Odnalezienie przez leśników nieznanego dotychczas stanowiska rzuca nowe światło i pozwala optymistyczniej patrzeć na perspektywy ochrony tego gatunku.  Tym bardziej, że stanowisko to jest w tej chwili najmocniejszym w regionie łódzkim – tworzą go cztery płaty, liczące łącznie ponad 1500 pędów. Większość z nich to pędy generatywne (kwitnące i owocujące).

Populacja w Nadleśnictwie Poddębice (RDLP w Łodzi) weryfikuje też zasięg gatunku – znajduje się ponad 60 km na północ od dotychczasowych stwierdzeń goździka sinego w regionie. Być może między tym stanowiskiem, a wykazywanymi w Czerwonej Księdze Roślin Województwa Łódzkiego, istnieją i trwają inne, niezidentyfikowane jeszcze kępy i płaty tej niezwykłej rośliny.