Nowe pomniki przyrody w nadleśnictwach lubelskiej dyrekcji

Liczy sobie około 205 lat, a jego pierśnica wynosi aż 360 cm. Takie okazałe parametry posiada dąb szypułkowy „Powstaniec”, który niedawno dołączył do grona nowych pomników przyrody na terenie lubelskiego Nadleśnictwa Kraśnik.
31.05.2021

Liczy sobie około 205 lat, a jego pierśnica wynosi aż 360 cm. Takie okazałe parametry posiada dąb szypułkowy „Powstaniec”, który niedawno dołączył do grona nowych pomników przyrody na terenie lubelskiego Nadleśnictwa Kraśnik.

Wniosek kraśnickich leśników spotkał się z aprobatą miejscowej rady gminy, która przyjęła w tej sprawie stosowną uchwałę. Na jej mocy drzewo rosnące na gruntach nadleśnictwa w miejscowości Stróża będzie od tej pory podlegało ochronie prawnej.

Z racji wieku i pokaźnych rozmiarów dąb był prawdopodobnie świadkiem wielu historycznych wydarzeń, także tych związanych z powstaniem styczniowym i urzędującymi w Stróży ordynackimi leśnikami. Dla upamiętnienia jednego z największych i najbardziej znaczących zrywów narodowowyzwoleńczych w historii naszej ojczyzny oraz w hołdzie leśniczemu klucza Strużecko–Turobińskiego Ordynacji Zamoyskiej, majorowi Hermanowi Wagnerowi, Nadleśnictwo Kraśnik zaproponowało, aby nowy pomnik przyrody nosił nazwę „Powstaniec”.

Herman Wagner urodził się 11 grudnia 1824 r. w Krakowie. W latach 1843-1846 odbywał praktyki jako stażysta leśnictwa w dobrach Rembielice Szlacheckie, które należały do hrabiego Raszyńskiego, następnie do 1860 r. pracował jako leśniczy leśnictw Krzyśko i Rembielice. Wiosną 1860 r. objął stanowisko leśniczego klucza Stróżecko-Turobińskiego Ordynacji Zamojskiej, które sprawował do lipca 1863 r. Był organizatorem dużego oddziału powstańczego formowanego w okolicach Kraśnika oraz adiutantem pułkownika Tomasza Wierzbickiego w bitwach pod Polichną i Kaniwolą, który raniony w jednej z tych bitew przekazał pieczę nad kilkusetosobowym oddziałem mianowanemu na majora leśniczemu Wagnerowi.

Bohaterski leśnik uczestniczył wraz ze swoim oddziałem w zwycięskich bitwach powstania styczniowego pod Chruśliną (2 sierpnia 1863 r.) i Żyrzynem (8 sierpnia 1863 r.). Żyrzyńskie zwycięstwo jest uważne przez historyków za jeden z naszych największych triumfów podczas powstańczej batalii. 24 sierpnia 1863 r., w trakcie bitwy pod Fajsławicami, major Herman Wagner dostał się do rosyjskiej niewoli razem z innymi powstańcami i został zesłany do Saratowa bez prawa powrotu do kraju. Najprawdopodobniej tam zmarł. Pomnikowy dąb jest żywym pomnikiem, który będzie przypominał kolejnym pokoleniom o postaci zasłużonego leśnika-dowódcy oraz jego powstańców.

„Powstaniec” nie jest jedynym nowym pomnikiem przyrody jaki powołano ostatnio na terenie RDLP w Lublinie. Na obszarze dawnej Puszczy Sandomierskiej, w granicach Nadleśnictwa Nowa Dęba, status tego typu ochrony otrzymały 22 drzewa, które mają w większości ponad 150, a nawet 200 lat. O objęcie ich ochroną zawnioskowali przedstawiciele Stowarzyszenia Wolne Rzeki.