Nowa droga dla mieszkańców Pułtuska

9 maja w Nadleśnictwie Pułtusk oficjalnie otwarto fragment drogi powiatowej łączącej Stare Lipniki z drogą wojewódzką nr 618.
17.05.2022 | Karina Rudzka, Maciej Pawłowski – RDLP w Warszawie

9 maja w Nadleśnictwie Pułtusk oficjalnie otwarto fragment drogi powiatowej łączącej Stare Lipniki z drogą wojewódzką nr 618.

Blisko dwukilometrowy odcinek powstał dzięki współpracy samorządu lokalnego i Lasów Państwowych. Inwestycja została dofinansowana ze środków funduszu leśnego kwotą 1,37 mln zł, co stanowiło niemal połowę kosztów. Pozostała część środków przeznaczonych na budowę drogi pochodziła z budżetu Powiatu Pułtuskiego (blisko 1,16 mln zł) oraz Gminy Pułtusk (250 tys. zł).

Uroczystego przecięcia wstęgi na nowym odcinku drogi dokonali wspólnie wicepremier i minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk, przedstawiciele samorządu -wśród nich starosta pułtuski Jan Zalewski i zastępca burmistrza Pułtuska Mateusz Miłoszewski – oraz Lasów Państwowych: p.o. dyrektor generalny LP Józef Kubica, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie Marek Roman i nadleśniczy Nadleśnictwa Pułtusk Robert Wielkowski.

Wspólne inwestycje drogowe to działanie w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych. Nadleśnictwa RDLP w Warszawie wspomagają finansowo samorządy gmin oraz powiatów, na terenie których prowadzą gospodarkę leśną. Środki pochodzące z funduszu leśnego przeznaczane są na budowy, przebudowy oraz remonty dróg, które stanowią istotne szlaki komunikacyjne niezbędne dla zabezpieczenia przeciwpożarowego przylegających do nich kompleksów leśnych, a także do wywozu pozyskanego drewna oraz dla innych celów sprawnego zarządzania terenami leśnymi.