Normy czasowe do zweryfikowania

Założenia i metodyka opracowania katalogów nowych norm czasowych dla prac leśnych były tematem spotkania przedstawicieli Lasów Państwowych z przedsiębiorcami leśnymi.
28.07.2017 | Jerzy Kapral, Wydział Organizacji i Innowacji, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Założenia i metodyka opracowania katalogów nowych norm czasowych dla prac leśnych były tematem spotkania przedstawicieli Lasów Państwowych z przedsiębiorcami leśnymi.

W trakcie spotkania, które odbyło się 16 czerwca w Jedlni, zaprezentowano przyjęte założenia i metodykę opracowania katalogów norm czasowych przez Ośrodek Rozwojowo – Wdrożeniowy LP w Bedoniu, jak również przez pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Temat ten budził wiele emocji zwłaszcza po stronie przedsiębiorców leśnych, którzy uważają, że nowe normy opracowane na podstawie badania dnia pracy i chronometraży czasowych poszczególnych czynności w pracach leśnych, są dużo niższe od dotychczasowych katalogów, a w przypadku niektórych prac zdecydowanie odbiegają od realnych możliwości wykonawstwa tych prac.
Wiesław Krzewina, zastępca dyrektora generalnego LP ds. strategii, organizacji i rozwoju, zobowiązał ORW w Bedoniu do zweryfikowania norm czasowych dla wskazanych prac leśnych i ponownego opracowania katalogu wg ustalonych zaleceń.

Na spotkaniu przedstawiono również aktualny stan prac zespołu zadaniowego, który zajmuje się opracowaniem jednolitych w LP zasad zamawiania usług leśnych. Stopień zaawansowania prac zespołu zrelacjonował Marian Wiśniewski, naczelnik wydziału RDLP w Pile.

W spotkaniu wzięli udział m.in. nadleśniczowie, pracownicy techniczni nadleśnictw, regionalnych dyrekcji LP, Ośrodka Rozwojowo – Wdrożeniowego LP w Bedoniu, Dyrekcji Generalnej LP oraz przedsiębiorcy leśni, a także pracownicy Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Instytutu Technologii Drewna.

Kolejne spotkanie zaplanowano na wrzesień.